Skip to content

Brandveiligheid en vakantieparken, inzetten op preventie

30-05-2024 | Nieuws

Het voorkomen van een brand start al door het geven van goede voorlichting aan je gasten. Het gaat immers om de veiligheid van de bezoeker. Daarnaast werkt het brandvertragend om je park anders in te richten. Door brandgevaarlijke beplanting (denk aan dennenbomen) te vervangen door minder brandgevaarlijke bomen en overige beplanting. Door dat verstandig te doen draag je hiermee ook bij aan het versterken van de natuurwaarden en de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarden.

We ondersteunen parkeigenaren op dit gebied door advies te geven over het meer brandveilig inrichten van je park en het opstellen van een terreinvegetatieplan. Dit plan geeft aan welke beplanting door welke vervangen moet worden. We pakken het op in samenwerking met VNOG. Dit project is mede mogelijk door middelen uit de Regio Deal Veerkrachtige Veluwe.

Clusteraanpak

Uit eerder (Veluwe breed) onderzoek door de VNOG kwam naar voren dat het cluster Drieërweg in Ermelo en het cluster Hoenderloo in Apeldoorn qua brandveiligheid als zeer kwetsbaar bleek. Beide clusters worden in samenwerking met de gemeenten - vooruitlopend op overige clusters - nu aangedaan.

Aanpak op Veluwe-, cluster- en parkniveau

Vijf van de tien parken waren eind mei aanwezig op de informatieavond. Over het algemeen waren alle ondernemers op hoofdlijnen op de hoogte van het toenemende gevaar van de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand. Echter gaven zij ook aan dat zij niet in hun eentje dit gevaar kunnen wegnemen en ook niet de gehele verantwoordelijkheid op zich kunnen/willen nemen. Burgemeester Van Daalen (Ermelo) onderschrijft dit en maakte in zijn openingswoord duidelijk dat deze opgave geen vrijblijvendheid kent, maar een harde opgave is. Maar wel op verschillende niveaus: op Veluwe-niveau, op clusterniveau en op parkniveau. In samenwerking met natuurbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten veiligheidsregio’s worden er plannen gemaakt voor de compartimentering van de Veluwe. Met als doel, dat als er een forse natuurbrand zich voordoet, dat deze zich niet over de gehele Veluwe kan verspreiden. En wat zorgt voor een beperking van het aantal slachtoffers, natuurverlies en economische schade.

Vitale Vakantieparken hanteert een integrale aanpak. We kijken daarbij sterk naar de behoeftevraag van de ondernemer, zodat deze wensen of opgaven meegenomen kunnen worden in het opstellen en uitwerken van de adviezen (vegetatieplan). Daarnaast zoeken we ook, waar nodig, aansluiting met andere deelprojecten binnen ons programma.

Inzicht verkrijgen: brandoefening vakantiepark Cuber in Hoenderloo

Vragen als: op welk schaalniveau moet de inrichting worden aangepast? Moet alles op de schop als blijkt dat deze brandgevaarlijk is of zijn er ook andere aanpassingen mogelijk? Hier geeft de recente brandweeroefening op het park Cuber antwoord op.

Het park is zo ingericht dat de gast veel privacy en een Veluwe-beleving ervaart. Er is veel groenblijvende beplanting rond de recreatiewoning gezet. Over het algemeen naaldhout. De oefening maakte duidelijk dat de aanwezigheid van naaldhout risico met zich meebrengt. Met de ondernemer bespraken we deze opzet en de impact van een brand daardoor op het park. Welke aanpak ‘nodig’ is, is afhankelijk van de risicoanalyse. Uit de oefening kwam ook naar voren dat onderhoud, dus het verwijderen van droog dood materiaal, erg essentieel is. Kortom, per park is maatwerk nodig.

Meer informatie en vragen?

Neem contact op met Dennis Martens, projectleider Brandveiligheid, via dennismartens@vitalevakantieparken.nl

foto decoratief

nieuws

Regio Deal: Veluwe in Balans

29-05-2024

Nadat begin februari tranche 5 van de Regio Deal voor 20 miljoen is toegekend aan de Veluwe, is de weg ingezet naar het convenant. Die ondertekening vindt plaats na de zomer, maar dan moeten de pijlers inhoudelijk wel staan! In samenwerking met VeluweOp1 en de provincie Gelderland zijn er de afgelopen tijd grote stappen gezet.
Lees meer

nieuws: Regio Deal: Veluwe in Balans

nieuws

Veluwse plantdagen voor vakantieparken

14-05-2024

In het najaar van 2024 vinden de Veluwse Plantdagen plaats. Op deze dagen, planten zoveel mogelijk van de 500 Veluwse vakantieparken bomen en struiken die van nature op de Veluwe voorkomen.
Lees meer

nieuws: Veluwse plantdagen voor vakantieparken

nieuws

In gesprek met ondernemers en bewoners over recreatieverbetering in Ermelo (Tonsel)

14-05-2024

Ermelo heeft met bijna 100 vakantieparken de meeste parken op haar grondgebied van alle Veluwse gemeenten (en wellicht in heel Nederland).  Veel parken liggen bij elkaar in zogenaamde clusters, reden voor de gemeente om per cluster beleid te ontwikkelen.
Lees meer

nieuws: In gesprek met ondernemers en bewoners over recreatieverbetering in Ermelo (Tonsel)

nieuws

Lagen in je beplanting: een stukje bos op je park

23-04-2024

Een bos heeft van nature verschillende lagen, die elk hun eigen functie vervullen. Gelaagdheid in die beplanting zorgt voor een goede vochtbalans in de bodem en vergroot de biodiversiteit.
Lees meer

nieuws: Lagen in je beplanting: een stukje bos op je park

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.