Skip to content
Introfoto

Organisatie

Partneroverleg
Het bestuurlijk overleg van de elf gemeenten en provincie Gelderland functioneert als Algemeen Bestuur van het programma Vitale Vakantieparken. Het is verantwoordelijk voor de bestuurlijke koers en de toekomst van het programma. Elke partner wordt in dit overleg vertegenwoordigd door een bestuurlijk coördinator (resp. een wethouder, een burgemeester of een gedeputeerde). De voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken is tevens voorzitter van het Partneroverleg.

Stuurgroep
De stuurgroep functioneert als Dagelijks Bestuur van het programma. Zij is verantwoordelijk voor het realiseren van de afspraken in het programmaplan. De stuurgroep bewaakt de inhoudelijke samenhang en de voortgang en zorgt voor bestuurlijke en ambtelijk commitment van de partners. Als opdrachtgever voor het programmabureau creëert de stuurgroep de randvoorwaarden waarbinnen een succesvolle uitvoering van het programma mogelijk is, bijvoorbeeld de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. De Stuurgroep bestaat uit:

  • Henk Lambooij
  • Maarten Heere
  • Rene Groen
  • Wim Oosterwijk
  • Peter Drenth 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.