Skip to content
Introfoto

Doelen en ambities

Drie doelen

Toekomstbestendig aanbod

We streven naar het realiseren van een toekomstbestendig aanbod van vakantieparken, dat een sterke schakel vormt in het toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Waar een dergelijk perspectief niet meer realistisch is werken we toe naar een toekomstbestendige nieuwe bestemming voor de voormalige parken.

 

Samenwerking versterken

Voor het versterken van het organiserend vermogen op de Veluwe is meer samenwerking nodig tussen overheden onderling, maar ook tussen de overheid en private partijen (en niet te vergeten tussen recreatieondernemers onderling!). Wij werken als partners samen aan versterking en ontwikkeling van de vakantieparken door kennis te delen, het handelen af te stemmen, instrumentarium te ontwikkelen en zorg te dragen voor realisatie.
 

Kennis delen

Kennis en ervaring verder ontwikkelen en delen met andere Gelderse regio’s, andere Vitale Vakantieparken- initiatieven (zoals in Drenthe en Overijssel), regio’s, provincies en het Rijk. Wij willen een actieve bijdrage blijven leveren aan landelijke ontwikkelingen en een actieve rol vervullen in de samenwerkingsverbanden die voortkomen uit de Nationale Actieagenda.

Drie ambities

In 2025 voor ieder park en cluster een nieuw perspectief

Wij werken aan het (verder) ontwikkelen van toekomstperspectieven voor alle vakantieparken op de Veluwe. Vaak op parkniveau, maar ook voor clusters van parken. In de afgelopen jaren is al voor veel parken een nieuw perspectief geformuleerd, onder het motto ‘één park-één plan’. Waar nog geen plan is ontwikkeld of waar het plan nog verder dient te worden uitgedacht doen we dat in de jaren tot en met 2025.

In 2035 zijn alle Veluwse vakantieparken toekomstbestendig

In 2035 zijn er alleen nog vitale, duurzame en toekomstbestendige parken op de Veluwe, waar het goed toeven is en die goed functioneren. Financieel gezond, met een helder bedrijfsmodel en een goede bezettingsgraad en zorgvuldig ingepast in de omgeving. Met tevreden gasten die er graag terug willen komen, met gemeenten die de parken optimaal ondersteunen en faciliteren.
 

Bijdragen aan een betere Veluwe

Met de uitvoering van onze projecten en activiteiten richten we ons op de vakantieparken, maar we plaatsen dat in een breder perspectief. Met onze activiteiten willen we een bijdrage leveren aan de integrale ontwikkeling van het gebied, waardoor functies als toerisme, recreatie en natuur elkaar versterken. Zo dragen we bij aan een betere Veluwe.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.