Skip to content
Introfoto

Domeinen

Het programma werkt en denkt vanuit vijf domeinen. De vraagstukken die hiermee samenhangen zijn op gebieds- en parkniveau sterk met elkaar verbonden en worden dan ook steeds in onderlinge samenhang beschouwd.

Innovatie
Het vernieuwen en versterken van het product vakantiepark en vergroten van de samenwerking in de keten.

Herstructurering
Herstructurering van het aanbod door het samenvoegen, herverkavelen en transformeren van (voormalige) vakantieparken naar een andere bestemming.

Duurzaamheid
Het versnellen en intensiveren van de verduurzaming op en rond de vakantieparken, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie.

Sociaal en wonen
Oplossingen ontwikkelen voor het vraagstuk van niet-recreatief gebruik van de parken en de sociale problematiek die hier vaak achter zit.

Veiligheid
Aanpakken van veiligheidsvraagstukken en andere vraagstukken op het gebied van openbare orde en ondermijning en het voorkomen van nieuwe probleemsituaties.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.