Skip to content
Introfoto

Projecten

Vitale Vakantieparken richt zich vooral op het ontwikkelen en realiseren van instrumenten en initiatieven om de uitvoeringskracht op lokaal niveau te versterken. Daarnaast ontwikkelen, delen en borgen we kennis en informatie en fungeren als een platform. We behartigen en verdedigen onze belangen in 'Den Haag' en zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met andere overheden.

De resultaten binnen de vele projecten en activiteiten moeten bijdragen aan een toekomstbestendig aanbod van vakantieparken op de Veluwe.

Hieronder een aantal projecten waar Vitale Vakantieparken de komende jaren aan werkt.

Inspiratiebijeenkomsten en trainingen

Het programma Vitale Vakantieparken organiseert inspiratiebijeenkomsten en trainingen voor Veluwse vakantieparkeigenaren. Op deze manier helpt het programma Vitale Vakantieparken hen te groeien met hun bedrijf.

Innovatie

Lees meer

Inspiratiebijeenkomsten en trainingen

Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken

Het programma Vitale Vakantieparken heeft voor gemotiveerde en ambitieuze ondernemers uiteenlopende vormen van ondersteuning. Of het nu gaat om innovatieve ideeën rondom de energietransitie, nadenken over een uniek concept of het uitwerken van een marketingaanpak. Het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken kan vakantieparken een boost geven.

Innovatie Herstructurering Sociaal en wonen Duurzaamheid

Lees meer

Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken

OMVV (Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken)

Soms lopen lokale ontwikkelingen vast door complexe eigendomssituaties en/of problemen met de financiering. Als de markt het niet oplost en voor gemeenten het publiekrechtelijke spoor doodloopt, is ingrijpen nodig. Daarom is de besloten vennootschap (bv) OMVV opgericht. In overleg met de betrokken gemeente kan deze een rol spelen bij het aankopen en/of (tijdelijk) beheren van parken.

Herstructurering

Lees meer

OMVV (Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken)

Ondersteuning eigenaarsverenigingen

Het programma Vitale Vakantieparken biedt ook ondersteuning aan vakantieparken zonder bedrijfsmatige exploitatie. Het gaat hier om parken met voornamelijk vaste gasten. Dit project stimuleert eigenaren van deze vakantieparken om zich te verenigen in eigenaarsverenigingen. Door samen te werken kan er veel winst behaald worden voor deze vakantieparken. 

Innovatie Herstructurering

Lees meer

Ondersteuning eigenaarsverenigingen

Leergang Vakantieparken en Omgevingswet

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Dat brengt veranderingen met zich mee. Wat betekent het wisselen van wetgevingsregimes voor de (transformatie)opgaven rond vakantieparken waarvoor gemeenten staan? In 2024 organiseren we in Gelderland de tweede leergang Vakantieparken en Omgevingswet. Deze is voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren en leert hen meer over de Omgevingswet en hoe deze toe te passen bij de aanpak van vakantieparken.

Herstructurering

Lees meer

Leergang Vakantieparken en Omgevingswet

VVP als laboratorium voor transformatie

In 2022 bracht het programma Vitale Vakantieparken een publicatie uit met negen voorbeelden uit de Veluwse praktijk van getransformeerde vakantieparken. Deze bundel laat zien hoe gemeenten samen met eigenaren, ondernemers en bewoners de transformatie van vakantieparken aanpakken.

Herstructurering

Lees meer

VVP als laboratorium voor transformatie

De Energiekring

Er wordt in Nederland gewerkt aan aardgasvrije woonwijken, duurzame bedrijventerreinen, natuurherstel, stikstofaanpak, enz. Maar vakantieparken worden daarbij niet of nauwelijks meegenomen. Terwijl ook de vakantieparken op termijn van het gas af moeten. Maar hoe doe je dat als park dat ver van een kern af ligt, waardoor aansluiting op een warmtenet niet reëel is? Waar vanwege de bomen geen mogelijkheden voor zonnepanelen zijn? Om parkeigenaren te helpen, hebben wij de Energiekring opgezet. Ondernemers van 18 Veluwse vakantieparken buigen zich in deze kring gezamenlijk over vraagstukken rondom de energietransitie. Dat betekent kennis delen, inzicht krijgen in de juiste stap op het juiste moment, elkaar inspireren en hulp bij wat je nu als park het beste kunt doen.

Duurzaamheid

Lees meer

De Energiekring

Brandveiligheid vakantieparken

Door klimaatverandering wordt Nederland steeds warmer en droger. Dat betekent meer risico op grote of zelfs onbeheersbare (natuur)branden. Ook voor de vakantieparken op de Veluwe is het van groot belang om hierop voorbereid zijn. Het programma Vitale Vakantieparken heeft het een en ander rond het thema brandveiligheid uitgezocht en bij elkaar gebracht in de Special Brandveiligheid.

Veiligheid Duurzaamheid

Lees meer

Brandveiligheid vakantieparken

Wonen en zorg

Een grote groep mensen woont permanent op een Veluws vakantiepark, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. Naar schatting gaat het om 6.000-9.000 personen. Er zijn grote verschillen in achtergronden en redenen waarom zij op de parken wonen (alternatieve woonvormen, senioren, arbeidsmigranten, onder de radar, kwetsbare personen, spoedzoekers, etc.). Voor deze groep mensen moet gewerkt worden aan oplossingen. Het gaat om huisvesting, maar deels ook om een zorgvraagstuk.

Sociaal en wonen

Lees meer

Wonen en zorg

Uitvoeringsstrategieën clusters vakantieparken

Drie recreatieclusters op de Veluwe hebben ervoor gekozen om de uitvoering naar vitale vakantieparken te versnellen op diverse gebieden, waaronder: recreatieve en landschappelijke uitstraling. Het gaat om gebieden waar een concentratie is van vakantieparken. Waar al wel een perspectief is op het gewenste toekomstbeeld en vaak ook beleid. Het doel van de uitvoeringsstrategie is om tot een versnelde uitvoering te komen van de opgaven in drie recreatieclusters op de Veluwe: Tonsel (Ermelo), Krachtighuizen (Putten) en Beekbergen zuidwest (Apeldoorn).

Herstructurering

Lees meer

Uitvoeringsstrategieën clusters vakantieparken

Het Ariadne project

Vanuit de ervaring met controle en handhaving op de Veluwse vakantieparken is het Ariadne project ontstaan. Hierin worden gemeenten ondersteund bij het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken.

Een klein deel van de vakantieparken is niet vitaal. Zij verliezen hun recreatieve aantrekkingskracht wanneer er onvoldoende toezicht en handhaving plaatsvindt en de veiligheid vermindert. Deze parken kunnen kwetsbaar zijn voor criminaliteit en ondermijning. Er is proactief beleid nodig om problemen te voorkomen en niet alleen ‘achteraf’ handhavend op te treden. Het Ariadne project pakt criminaliteit en ondermijning aan op en rondom vakantieparken.

Veiligheid

Lees meer

Het Ariadne project

Agenda wet- en regelgeving

Een belangrijk initiatief binnen het programma Vitale Vakantieparken is de Agenda wet- en regelgeving. Hiermee brengen we gedetailleerd in beeld hoe bestaande wet- en regelgeving aangepast moet worden om het bereiken van onze doelen mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als verevening, uitponding en voorkeursrecht.

Herstructurering

Lees meer

 Agenda wet- en regelgeving

Beleidsregel individuele aanvragen permanente bewoning

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Deze nieuwe wet brengt veranderingen met zich mee die ook regelgeving rondom vakantieparken raakt. Dat geldt ook voor de mogelijkheden van gemeenten om permanente bewoning van individuele recreatiewoningen toe te staan. Het programma Vitale Vakantieparken heeft hiervoor een format voor een beleidsregel voor gemeenten opgesteld. Deze is bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de wijzigingen door de nieuwe wet, en individuele aanvragen voor permanente bewoning te kunnen reguleren.

Herstructurering Sociaal en wonen

Lees meer

 Beleidsregel individuele aanvragen permanente bewoning

Routekaart ontwikkeling natuur én vakantieparken

In het project Routekaart onderzoeken we hoe een recreatieve ontwikkeling samen kan gaan met versterking van de biodiversiteit. Niet met een 0-effect, maar een plus-effect. We gaan voor een sterkere Veluwe met ruimte voor de natuur en een Veluwse beleving voor gasten. 

Duurzaamheid

Lees meer

Routekaart ontwikkeling natuur én vakantieparken

Park van de Toekomst

Met het Park van de Toekomst dragen we bij aan een gezondere en mooiere Veluwe. Dat doen we door vakantieparken te ondersteunen bij duurzaamheidsopgaven die ze (gaan) tegenkomen. Met de parken (ondernemers en eigenaarsverenigingen) en andere samenwerkingspartners zoeken we naar antwoorden op de vragen rondom de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. We nemen samen het hen concrete initiatieven en starten tal van projecten. Door de ervaringen hiervan te delen, vormen we een inspiratiebron voor de recreatiesector.

Duurzaamheid

Lees meer

Park van de Toekomst

nieuws

Levering plant-en-klaarpakketten

21-06-2024

Levering plant-en-klaarpakketten

Afgelopen week leverden we 300 plant-en-klaar pakketten bij 20 vakantieparken verspreid over de Veluwe. Deze pakketten zijn speciaal bedoeld voor de parken met particuliere eigenaren (de uitgeponde parken). Er is hier minder gemeenschappelijke ruimte om Veluws groen aan te planten.
Lees verder

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.