Skip to content
Introfoto

Programma vitale vakantieparken

Het programma Vitale Vakantieparken werkt en denkt vanuit vier domeinen: innovatie, herstructurering, duurzaamheid, sociaal&wonen en veiligheid. Deze domeinen beschouwen we in onderlinge samenhang. We kijken en handelen vanuit het brede perspectief, maar er is een duidelijke focus op de domeinen innovatie, herstructurering en duurzaamheid.
De verschillende vraagstukken pakken we dus ook in deze samenhang aan, in lokale en regionale projecten en met aandacht voor de lokale invulling en voor de wet- en regelgeving.

Feiten en cijfers

In 2013 ontstond het programma Vitale Vakantieparken op initiatief van acht Noord-Veluwse gemeenten. Sinds 2017 werken twaalf partners (elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland) samen in het programma Vitale Vakantieparken.

Op de Veluwe bevinden zich ongeveer 500 vakantieparken en campings: 40% vakantieparken met bungalows en/of stacaravans; 25% campings, waaronder ook mini- en boerencampings; 35% een mengvorm van parken met bungalows en/of stacaravans en/of camping

Lees verder

nieuws

‘Hoe meer natuur, hoe minder onderhoud.’

21-09-2023

‘Hoe meer natuur, hoe minder onderhoud.’

Een aantal jaren terug deed Dirk-Jan Janse van hoveniersbedrijf Janse & Berkhof het nog: schuttingen plaatsen en de rest bestraten rondom de chalets op de Boshoek in Voorthuizen. Met de kennis die hij nu heeft van bodemleven, insecten en inheemse beplanting is dat ondenkbaar.
Lees verder

agenda

Training: Omgaan met gedoe... Hoe doe je dat?

09-10-2023 De Lierderhoeve, Spoekweg 49, Beekbergen

De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Daar is voor elk wat wils te vinden. Eenmaal op jouw park aangekomen heeft je gast bepaalde verwachtingen.
lees verder

foto decoratief

Doelen Programma Vitale Vakantieparken

Het programma heeft voor de periode 2023-2025 drie doelen:

  • een toekomstbestendig aanbod van vakantieparken dat een sterke schakel vormt in het toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe.
  • een nóg betere en sterkere Veluwse samenwerking door kennis te delen, ons handelen onderling af te stemmen en een passend instrumentarium te ontwikkelen. Deze samenwerking speelt zich niet alleen af tussen overheden, maar ook tussen overheid en bedrijfsleven én binnen het bedrijfsleven.
  • onze kennis en ervaring delen met andere Gelderse regio’s, met andere provincies en met het Rijk. Het programma blijft daarom een actieve rol spelen in de uitvoering van de nationale Actie-agenda Vakantieparken.

Functies programma

Platform voor samenwerking

Rond grotere en kleinere thema’s brengen we relevante partijen bij elkaar: overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving. We agenderen onderwerpen, we bepalen wat urgent is, we zetten strategieën uit en we smeden nieuwe coalities.

 

Kennis vergaren en inzicht vergroten

Samen ontwikkelen we kennis. We delen deze kennis en leggen deze vast. Dat helpt ons de vaak complexe vraagstukken te doorgronden en per vakantiepark tot een effectieve aanpak te komen.

 

Gereedschapskist vullen

We zorgen voor een goed gevulde gereedschapskist met diverse effectieve instrumenten en methoden die gemeenten en anderen helpen om resultaten te boeken.

Uitvoeringskracht vergroten

We ontwikkelen nieuwe initiatieven om de uitvoeringskracht van gemeenten, instanties en ondernemers te vergroten. Van beleid en plannen op papier naar klinkende resultaten. Bijvoorbeeld met het Kwaliteitsteam, de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en het Ariadne project. Gezamenlijk beleid ontwikkelen we alleen als alle partijen vinden dat dit meerwaarde heeft. Elke partner blijft verantwoordelijk voor het eigen beleid, de eigen keuzes en de concrete uitvoering.

 

Stuurgroep

De Stuurgroep Vitale Vakantieparken is het dagelijks bestuur van het programma. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het realiseren van de afspraken uit het Programmaplan. Hij bewaakt de inhoudelijke samenhang en de voortgang en zorgt voor bestuurlijke en ambtelijke inzet van de deelnemende gemeenten en de provincie. De Stuurgroep treedt op als ambassadeur van het programma en is opdrachtgever van het programmabureau.

H.A. (Henk) Lambooij, burgemeester van de gemeente Putten, voorzitter

P. (Peter) Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland, lid 

R. (René) Groen, gemeentesecretaris van gemeente Ede, lid en ambtelijk opdrachtgever van het programma

Rob van den Hazel

Rob van den Hazel

Programmamanager

Gerda Schilder

Gerda Schilder

Programmasecretaris en projectleider

Esther Karman

Esther Karman

Projectleider ondernemerschap

Park van de Toekomst

Op de Veluwe wordt gewerkt aan het Park van de Toekomst: een broedplaats, levend lab en platform ineen. Een park waar ondernemers, onderwijs, overheden en omgeving samen werken aan nieuwe vormen van recreëren, wonen en werken. Een park waar gasten verblijven en onderdeel worden van de innovatie. En dat alles met duurzaamheid als leidraad. Park van de Toekomst is een initiatief van het programma Vitale Vakantieparken en wordt uitgevoerd met middelen van de Regio Deal Veluwe.

Lees meer

Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Op veel plekken in Nederland werken ondernemers, gemeenten, regio's en provincies aan de toekomst van vakantieparken. De nationale Actie-agenda Vakantieparken brengt partijen samen. Met verschillende acties en het uitwisselen van kennis en ervaring ondersteunt het de aanpak van vakantieparken. Verder geeft de Actie-agenda Vakantieparken richting aan de (beleids)inzet van alle partners die bij deze agenda betrokken zijn. Vitale Vakantieparken is een van de aanjagers en vormgevers van de Actie-agenda geweest en neemt actief deel aan het samenwerkingsverband.

Lees meer

Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken ondersteunt recreatieondernemers die hun park verder willen ontwikkelen en een kwaliteitsslag willen maken. Zij kunnen advies krijgen over onder meer positionering, nieuwe recreatieproducten, kostenbesparingen en innovaties. Het team werkt met experts op tal van terreinen, zoals ondernemerschap, bedrijfsvoering, recreatie en de omgeving.

Lees meer

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV)

Soms lopen lokale ontwikkelingen vast door complexe eigendomssituaties en/of problemen met de financiering. Als de markt het niet oplost en voor gemeenten het publiekrechtelijke spoor doodloopt, kan stevig ingrijpen nodig zijn. De elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland, verenigd in het programma Vitale Vakantieparken, hebben daarvoor gezamenlijk de besloten vennootschap (bv) OMVV opgericht. In overleg met de betrokken gemeente kan de OMVV een rol spelen bij het aankopen en/of (tijdelijk) beheren van parken.

Lees meer

Ariadne project

Het Ariadne project is een samenwerking van Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de provincie Gelderland en het programma Vitale Vakantieparken. Deze samenwerking is opgezet om criminaliteit en ondermijning op vakantieparken te bestrijden en te voorkomen. Zo draagt het project bij aan het revitaliseren van de Gelderse vakantieparken.

Lees meer op de website van het Ariadne project

Veluwe op 1

40 actieve Veluwse partners, waaronder het programma Vitale Vakantieparken, werken samen aan de VeluweAgenda. Dat doen ze met aandacht voor de natuur, voor recreatie en toerisme en voor de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners.

Lees meer op de website Veluwe op 1

De problematiek op sommige vakantieparken is veel complexer dan we wisten.

Gemeente

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.