Skip to content
Introfoto

Functies

Het programma Vitale Vakantieparken heeft de volgende functies:

Platform voor samenwerking
Rondom onderwerpen en thema’s worden relevante partijen bij elkaar gebracht (onderwijs, ondernemers, overheid en omgeving). De platformfunctie bestaat uit activiteiten als agenderen, urgentie bepalen, strategieën uitzetten en het opbouwen van nieuwe coalities.

Kennis ontwikkelen, delen en borgen
Het samen ontwikkelen, delen en borgen van kennis om de vaak complexe vraagstukken te doorgronden en op cluster- en parkniveau tot effectieve aanpakken te komen.

Vullen gereedschapskist
Zorgen voor een goed gevulde gereedschapskist met een grote variëteit aan effectieve instrumenten en methoden.

Versterken uitvoeringskracht
Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de uitvoeringskracht op lokaal niveau te versterken. Dus naast het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken, de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en het Ariadne-project ook nieuwe initiatieven zoals het Park van de Toekomst of de ondersteuning van Verenigingen van Eigenaren en Eigenarenverenigingen.

Belangen verdedigen/behartigen
We behartigen en verdedigen onze agenda en belangen in ‘Den Haag’ niet alleen reactief, maar ook proactief. Ook organiseren we waar nodig lobbyactiviteiten.

Fondsenwerving
Om de ambities te kunnen realiseren, zijn aanzienlijke middelen nodig. Vanuit het programma wordt actief gezocht naar mogelijkheden om samen te werken met andere overheden (Regiodeal, ministeries, Europa), waar mogelijk in samenwerking met anderen.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.