Skip to content

Vitale Vakantieparken

Het programma Vitale Vakantieparken is een samenwerking van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. We werken samen met recreatieondernemers en andere partners aan allerlei vraagstukken op en rond vakantieparken. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en realiseren van instrumenten en initiatieven die gemeenten en anderen helpen bij de uitvoering. Zo werken we samen aan een kwalitatief goed aanbod van parken waar recreanten graag verblijven. Nu en in de toekomst.

Het Programmaplan 2023-2025 beschrijft de ambities en doelen van het programma, de functies, de aanpak en de (financiële) organisatie.

nieuws

‘Hoe meer natuur, hoe minder onderhoud.’

21-09-2023

‘Hoe meer natuur, hoe minder onderhoud.’

Een aantal jaren terug deed Dirk-Jan Janse van hoveniersbedrijf Janse & Berkhof het nog: schuttingen plaatsen en de rest bestraten rondom de chalets op de Boshoek in Voorthuizen. Met de kennis die hij nu heeft van bodemleven, insecten en inheemse beplanting is dat ondenkbaar.
Lees verder

agenda

Training: Omgaan met gedoe... Hoe doe je dat?

09-10-2023 De Lierderhoeve, Spoekweg 49, Beekbergen

De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Daar is voor elk wat wils te vinden. Eenmaal op jouw park aangekomen heeft je gast bepaalde verwachtingen.
lees verder

ondernemers

“Ga kamperen bij collega-ondernemers”

“Ga kamperen bij collega-ondernemers”

Dian en Daniëlle van den Heuvel zijn sinds 2007 de eigenaren van Kriemelberg Bushcamp in Ermelo. Hun vakantiepark is een plek waar zij bezoekers willen meegeven om stil te staan en te genieten. “Dan komen de mooiste avonturen vanzelf op je af,” aldus Dian.
Lees verder

Sfeerbeeld

Ondernemerschap

Als ondernemer met een vakantiepark heb je te maken met verschillende uitdagingen. Hoe zorg je voor een park dat gasten trekt en waar ze graag terugkomen? Hoe houd je je onderneming financieel gezond en toekomstbestendig? Wat doe je met maatschappelijke opgaven die ook jouw park raken? Het zijn herkenbare vraagstukken voor veel mensen die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector. Het programma Vitale Vakantieparken biedt actuele informatie, praktische ondersteuning en inspiratie voor ondernemers en eigenarenverenigingen om deze uitdagingen aan te pakken.

Lees meer

Transformatie en herstructurering

Het hoofddoel van het programma Vitale Vakantieparken: het aanbod aan vakantieparken op de Veluwe behouden en versterken. Dat doen we vooral door kwaliteitsverbetering, maar ook door herstructurering van het aanbod: het samenvoegen, herverkavelen, uitbreiden en ruimtelijk optimaliseren van parken. Op sommige plekken is er namelijk geen realistisch perspectief op een goede exploitatie als vakantiepark. De beste oplossing is dan een nieuwe bestemming, zoals natuur, zorg, permanent of tijdelijk wonen.

Lees meer

Duurzaamheid

De duurzaamheidsopgave van ons land is enorm, over de hele breedte van de samenleving. Dat geldt dus ook voor de vakantieparken. In totaal bestrijken de ongeveer 500 Veluwse vakantieparken en campings duizenden hectares grond. Overal in dat gebied, op al die locaties, liggen kansen om concrete stappen te zetten op het gebied van circulariteit, energie, klimaat, natuur en biodiversiteit. Daarmee kunnen we bijdragen aan een duurzamere Veluwe.

Lees verder

Duurzaamheid

Wonen en zorg

Er is een grote groep mensen die permanent op een Veluws vakantiepark woont. De wet staat dit niet toe en het is ook niet wenselijk. Volgens onderzoek van Platform31, uitgevoerd in opdracht van Vitale Vakantieparken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), gaat het om 6.000 tot 9.000 personen. Vitale Vakantieparken werkt met gemeenten en andere partijen aan oplossingen voor deze groep.

Lees meer

Wonen en zorg
Sfeerbeeld

Park van de toekomst

Op de Veluwe wordt gewerkt aan het Park van de Toekomst: een broedplaats, levend lab en platform ineen. Een park waar ondernemers, onderwijs, overheden en omgeving samen werken aan nieuwe vormen van recreëren, wonen en werken. Een park waar gasten verblijven en onderdeel worden van de innovatie. En dat alles met duurzaamheid als leidraad. Park van de Toekomst is een initiatief van het programma Vitale Vakantieparken en wordt uitgevoerd met middelen van de Regio Deal Veluwe.

Lees meer

Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Op veel plekken in Nederland werken ondernemers, gemeenten, regio's en provincies aan de toekomst van vakantieparken. De nationale Actie-agenda Vakantieparken brengt partijen samen. Met verschillende acties en het uitwisselen van kennis en ervaring ondersteunt het de aanpak van vakantieparken. Verder geeft de Actie-agenda Vakantieparken richting aan de (beleids)inzet van alle partners die bij deze agenda betrokken zijn. Vitale Vakantieparken is een van de aanjagers en vormgevers van de Actie-agenda geweest en neemt actief deel aan het samenwerkingsverband.

Lees meer

Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken ondersteunt recreatieondernemers die hun park verder willen ontwikkelen en een kwaliteitsslag willen maken. Zij kunnen advies krijgen over onder meer positionering, nieuwe recreatieproducten, kostenbesparingen en innovaties. Het team werkt met experts op tal van terreinen, zoals ondernemerschap, bedrijfsvoering, recreatie en de omgeving.

Lees meer

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV)

Soms lopen lokale ontwikkelingen vast door complexe eigendomssituaties en/of problemen met de financiering. Als de markt het niet oplost en voor gemeenten het publiekrechtelijke spoor doodloopt, kan stevig ingrijpen nodig zijn. De elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland, verenigd in het programma Vitale Vakantieparken, hebben daarvoor gezamenlijk de besloten vennootschap (bv) OMVV opgericht. In overleg met de betrokken gemeente kan de OMVV een rol spelen bij het aankopen en/of (tijdelijk) beheren van parken.

Lees meer

Ariadne project

Het Ariadne project is een samenwerking van Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de provincie Gelderland en het programma Vitale Vakantieparken. Deze samenwerking is opgezet om criminaliteit en ondermijning op vakantieparken te bestrijden en te voorkomen. Zo draagt het project bij aan het revitaliseren van de Gelderse vakantieparken.

Lees meer op de website van het Ariadne project

Veluwe op 1

40 actieve Veluwse partners, waaronder het programma Vitale Vakantieparken, werken samen aan de VeluweAgenda. Dat doen ze met aandacht voor de natuur, voor recreatie en toerisme en voor de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners.

Lees meer op de website Veluwe op 1

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.