Skip to content

Vitale Vakantieparken

Het programma Vitale Vakantieparken is een samenwerking van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. We werken samen met recreatieondernemers en andere partners aan allerlei vraagstukken op en rond vakantieparken. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en realiseren van instrumenten en initiatieven die gemeenten en anderen helpen bij de uitvoering. Zo werken we samen aan een kwalitatief goed aanbod van parken waar recreanten graag verblijven. Nu en in de toekomst.

Het Programmaplan 2023-2025 beschrijft de ambities en doelen van het programma, de functies, de aanpak en de (financiële) organisatie.

nieuws

Terugblik: Training gastgericht werken. Hoe doe je dat met behoud van je eigen werkplezier?

24-03-2023

Terugblik: Training gastgericht werken. Hoe doe je dat met behoud van je eigen werkplezier?

Woensdag 22 maart was de training ‘Gastgericht werken, dat geeft energie!' Eén van de leerpunten van de dag was: hoe werk je zo gastgericht mogelijk en houd je tegelijk plezier in je werk? Openhartig Tijdens de start van de bijeenkomst werd er eerst gekeken naar wat gastvrijheid en gastgerichtheid is.
Lees verder

agenda

Uitnodiging: laat je bedrijf groeien door digital marketing

17-04-2023

Digitalisering, waar begin je? Ben jij als ondernemer ervan bewust dat digitalisering de toekomst is, maar worstel je met dit onderwerp? Of wil je weten wat er (nog meer) mogelijk is qua digitalisering voor jouw vakantiepark? Dan is de Digitale Werkplaats Stedendriehoek (DWS) op 17 april iets voor jou!   Het programma Vitale Vakantieparken organiseert samen met Saxion, een werkplaats speciaal voor vakantieparken.
lees verder

ondernemers

Nico Willemsen, directeur en eigenaar Het Lierderholt

Nico Willemsen, directeur en eigenaar Het Lierderholt

"Je moet gewoon je best doen, jezelf blijven en samenwerken waar het kan".  Vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen is een echt familiebedrijf. Opa Willemsen startte het in 1951. Nico Willemsen en zijn vrouw vormen dus al de derde generatie en hun zoon en dochter de vierde.
Lees verder

Sfeerbeeld

Ondernemerschap

Als ondernemer met een vakantiepark heb je te maken met verschillende uitdagingen. Hoe zorg je voor een park dat gasten trekt en waar ze graag terugkomen? Hoe houd je je onderneming financieel gezond en toekomstbestendig? Wat doe je met maatschappelijke opgaven die ook jouw park raken? Het zijn herkenbare vraagstukken voor veel mensen die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector. Het programma Vitale Vakantieparken biedt actuele informatie, praktische ondersteuning en inspiratie voor ondernemers en eigenarenverenigingen om deze uitdagingen aan te pakken.

Lees meer

Transformatie en herstructurering

Het hoofddoel van het programma Vitale Vakantieparken: het aanbod aan vakantieparken op de Veluwe behouden en versterken. Dat doen we vooral door kwaliteitsverbetering, maar ook door herstructurering van het aanbod: het samenvoegen, herverkavelen, uitbreiden en ruimtelijk optimaliseren van parken. Op sommige plekken is er namelijk geen realistisch perspectief op een goede exploitatie als vakantiepark. De beste oplossing is dan een nieuwe bestemming, zoals natuur, zorg, permanent of tijdelijk wonen.

Lees meer

Duurzaamheid

De duurzaamheidsopgave van ons land is enorm, over de hele breedte van de samenleving. Dat geldt dus ook voor de vakantieparken. In totaal bestrijken de ongeveer 500 Veluwse vakantieparken en campings duizenden hectares grond. Overal in dat gebied, op al die locaties, liggen kansen om concrete stappen te zetten op het gebied van circulariteit, energie, klimaat, natuur en biodiversiteit. Daarmee kunnen we bijdragen aan een duurzamere Veluwe.

Lees verder

Duurzaamheid

Wonen en zorg

Er is een grote groep mensen die permanent op een Veluws vakantiepark woont. De wet staat dit niet toe en het is ook niet wenselijk. Volgens onderzoek van Platform31, uitgevoerd in opdracht van Vitale Vakantieparken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), gaat het om 6.000 tot 9.000 personen. Vitale Vakantieparken werkt met gemeenten en andere partijen aan oplossingen voor deze groep.

Lees meer

Wonen en zorg
Sfeerbeeld

Park van de toekomst

Op de Veluwe wordt gewerkt aan het Park van de Toekomst: een broedplaats, levend lab en platform ineen. Een park waar ondernemers, onderwijs, overheden en omgeving samen werken aan nieuwe vormen van recreëren, wonen en werken. Een park waar gasten verblijven en onderdeel worden van de innovatie. En dat alles met duurzaamheid als leidraad. Park van de Toekomst is een initiatief van het programma Vitale Vakantieparken en wordt uitgevoerd met middelen van de Regio Deal Veluwe.

Lees meer

Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Op veel plekken in Nederland werken ondernemers, gemeenten, regio's en provincies aan de toekomst van vakantieparken. De nationale Actie-agenda Vakantieparken brengt partijen samen. Met verschillende acties en het uitwisselen van kennis en ervaring ondersteunt het de aanpak van vakantieparken. Verder geeft de Actie-agenda Vakantieparken richting aan de (beleids)inzet van alle partners die bij deze agenda betrokken zijn. Vitale Vakantieparken is een van de aanjagers en vormgevers van de Actie-agenda geweest en neemt actief deel aan het samenwerkingsverband.

Lees meer

Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken ondersteunt recreatieondernemers die hun park verder willen ontwikkelen en een kwaliteitsslag willen maken. Zij kunnen advies krijgen over onder meer positionering, nieuwe recreatieproducten, kostenbesparingen en innovaties. Het team werkt met experts op tal van terreinen, zoals ondernemerschap, bedrijfsvoering, recreatie en de omgeving.

Lees meer

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV)

Soms lopen lokale ontwikkelingen vast door complexe eigendomssituaties en/of problemen met de financiering. Als de markt het niet oplost en voor gemeenten het publiekrechtelijke spoor doodloopt, kan stevig ingrijpen nodig zijn. De elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland, verenigd in het programma Vitale Vakantieparken, hebben daarvoor gezamenlijk de besloten vennootschap (bv) OMVV opgericht. In overleg met de betrokken gemeente kan de OMVV een rol spelen bij het aankopen en/of (tijdelijk) beheren van parken.

Lees meer

Ariadne project

Het Ariadne project is een samenwerking van Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de provincie Gelderland en het programma Vitale Vakantieparken. Deze samenwerking is opgezet om criminaliteit en ondermijning op vakantieparken te bestrijden en te voorkomen. Zo draagt het project bij aan het revitaliseren van de Gelderse vakantieparken.

Lees meer op de website van het Ariadne project

Veluwe op 1

40 actieve Veluwse partners, waaronder het programma Vitale Vakantieparken, werken samen aan de VeluweAgenda. Dat doen ze met aandacht voor de natuur, voor recreatie en toerisme en voor de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners.

Lees meer op de website Veluwe op 1

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.