Skip to content

In gesprek met ondernemers en bewoners over recreatieverbetering in Ermelo (Tonsel)

14-05-2024 | Nieuws

Ermelo heeft met bijna 100 vakantieparken de meeste parken op haar grondgebied van alle Veluwse gemeenten (en wellicht in heel Nederland).  Veel parken liggen bij elkaar in zogenaamde clusters, reden voor de gemeente om per cluster beleid te ontwikkelen.

Het programma VVP is in 2023 gestart met een clustergerichte benadering. Voor Beekbergen (gemeente Apeldoorn), Krachtighuizen (gemeente Putten) en Tonsel (gemeente Ermelo) onderzoeken we waar mogelijkheden liggen om met een gebiedsgerichte benadering richting te geven aan het gewenste toekomstperspectief. Bovendien is beschreven waar kansen en oplossingen liggen om dit perspectief te bereiken. Doel van deze clusterbenadering is om de uitvoering naar een vitaal cluster aan parken in een aantrekkelijke recreatieve omgeving te versnellen. 

Hoe pakken we dat aan?

Een van de kansen om de recreatieve functie in Tonsel te versterken, is de verbetering van de kwaliteit en uitstraling van het gebied. Het programma Vitale Vakantieparken en gemeente Ermelo schakelden daarom Waardenburg Ecology in om een visieschets te op te stellen met concrete maatregelen op het gebied van versterking van landschap en natuur en deels infrastructuur. De uitgangspunten voor de kwaliteitsverbetering zijn daarbij:

  • Het benadrukken van de herkenbaarheid van vakantiecluster Tonsel door duidelijke poorten naar het gebied.
  • Eenheid van de entrees van de individuele vakantieparken door een aantrekkelijke en herkenbare entree-inrichting.
  • Veilige en fraaie parklanen door een goede weg- en berminrichting.
  • Kansen voor natuur(beleving). Door groene parkranden en voorzieningen die de natuurbeleving versterken.

Hoe nu verder

Op dinsdag 16 april zijn de conceptstukken tijdens een inloopavond aan het gebied gepresenteerd. De avond was, met zo'n 50 geïnteresseerden, druk bezocht: bijna de helft van de parken was vertegenwoordigd en ook veel bewoners uit Tonsel waren aanwezig. 

Bureau Waardenburg verwerkt de reacties in een definitieve inspiratieschets met korte en lange termijn maatregelen. Deze delen we met het gebied en het college van B&W.

Komende maanden gaan het programma VVP en gemeente de eerste (korte termijn) maatregelen samen met ondernemers en inwoners in Tonsel uitwerken, zodat in herfst 2024 de eerste schop in de grond kan. Met financiële middelen vanuit de Regio Deal bekostigen we de uitvoering van de natuurversterkende maatregelen in de clusters.

 

foto decoratief

nieuws

Lagen in je beplanting: een stukje bos op je park

23-04-2024

Een bos heeft van nature verschillende lagen, die elk hun eigen functie vervullen. Gelaagdheid in die beplanting zorgt voor een goede vochtbalans in de bodem en vergroot de biodiversiteit.
Lees meer

nieuws: Lagen in je beplanting: een stukje bos op je park

nieuws

Plant-en-klaarpakketten voor uitgeponde parken

02-04-2024

We genieten allemaal met volle teugen van de natuur op de Veluwe. Hoe mooi is het als deze Veluwse natuur op het (vakantie)park al te beleven is? De natuur vindt dan ook zijn weg op uw park.
Lees meer

nieuws: Plant-en-klaarpakketten voor uitgeponde parken

nieuws

Een ochtend vol energie aan de slag tijdens de inspiratiesessie: Aan de lading

22-03-2024

terugblik -  We spraken tijdens de inspiratiesessie op 20 maart jongstleden over de hoe het zit wanneer een eigenaarsvereniging of individuele eigenaar van een huisje op een vakantiepark zonnepanelen of een laadpaal wil plaatsen.
Lees meer

nieuws: Een ochtend vol energie aan de slag tijdens de inspiratiesessie: Aan de lading

nieuws

Verhuur in eigen hand… Wel of niet doen?

04-03-2024

Terugblik Informeren en inspireren: daar ging het om tijdens de sessie Verhuur in eigen hand op 28 februari jl. Op gastlocatie gemeente Ede heette wethouder recreatie en toerisme Peter de Pater de aanwezigen welkom.
Lees meer

nieuws: Verhuur in eigen hand… Wel of niet doen?

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.