Skip to content

Project Routekaart natuur en verblijfsrecreatie kan van start!

12-10-2022 | Nieuws

Kort geleden kregen we het goede nieuws dat door de Regiodeal Veluwe een subsidie is toegekend voor het project Routekaart ontwikkelen vakantieparken én versterken natuur. Geweldig!

In dit project richten we ons op twee belangrijke opgaven op de Veluwe: 

  • versterking van de natuur: de opgave is groot, de financiële middelen voor die opgave ontoereikend.
  • kwaliteitsimpuls voor de verblijfsrecreatie: pure noodzaak om de concurrentiepositie te kunnen vasthouden. Echter, ontwikkeling van bedrijven in Natura2000-gebied lijkt op slot te zitten door de natuurwetgeving. Met stilstand tot gevolg. 

We zoeken vakantieparken die mee willen werken aan dit project. Ken of ben je dit vakantiepark? Neem dan contact op met sylvieuenk@vitalevakantieparken.nl. 

Wat gaan we doen?
Voor vier vakantieparken die in de knel zitten door natuurwetgeving stellen we een ontwikkelplan op voor versterking van natuur én recreatie. 
Voor zes vakantieparken  maken we een plan voor natuur en biodiversiteit én Veluwe-beleving, dat inspiratie is voor andere vakantieparken op de Veluwe.

Leerpunten verwerken we in een Routekaart die als leidraad dient voor ondernemers, overheden en belangenorganisaties bij de wens tot ontwikkeling van een vakantiepark en realisering van de natuuropgave.

Wat betekent dit concreet?
Ontwikkelplan voor vier vakantieparken
We werken een aantal casussen uit waar het vraagstuk speelt hoe versterking van natuur én ontwikkeling van (goede) recreatiebedrijven te combineren zodat beiden er beter van worden. Dit doen we samen met de eigenaren van de vakantieparken, betrokken gemeenten, provincie en natuur(belangen)organisaties. De casussen hebben naast de natuuropgave vanuit de omgeving een diversiteit aan problematiek zoals: knellende wet- en regelgeving, toenemende ruimtevraag, kwaliteitsverbetering.

Concreet resultaat: een ontwikkelplan voor vier vakantieparken waarmee leerervaringen opgedaan worden voor het samenstellen van de routekaart.

Natuur en biodiversiteit als ontwerpend principe op zes vakantieparken
Daarnaast gaan we al concreet werken aan biodiversiteit en natuurontwikkeling op vakantieparken. Er zijn nog weinig voorbeelden op de Veluwe hoe natuur en biodiversiteit geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Een team van ecologen, landschapsontwerpers en recreatie-experts gaan samen met de eigenaren van vakantieparken aan de slag met een ontwerp. In dit onderdeel verkennen we ook hoe we zoveel mogelijk ondernemers en eigenaren van vakantieparken kunnen motiveren om met natuur op het park aan de slag te gaan. Voor een optimale Veluwebeleving van hun gasten. We starten ook een campagne.

Concreet resultaat: een ontwerp voor natuur en biodiversiteit én Veluwe-beleving voor zes vakantieparken waarmee inspiratie gegeven wordt voor andere vakantieparken op de Veluwe.

Routekaart natuur én verblijfsrecreatie
Zo doen we mét de recreatieondernemers kennis op over het te doorlopen proces aan de hand van concrete casuïstiek. De leerpunten vatten we in een routekaart met een handelingsperspectief voor vakantieparkondernemers op de Veluwe. Daarbij delen we ervaringen en kennis met gemeenten, provincie, recreatiesector en natuurorganisaties.

Concreet resultaat: een routekaart voor ontwikkeling vakantiepark én versterking natuur. Als leidraad, houvast voor ondernemers, overheden en belangenorganisaties bij de wens tot ontwikkeling van een vakantiepark en realisering van de natuuropgave. 

foto decoratief

nieuws

Stevig betoog Vitale Vakantieparken in rondetafelgesprek van de Tweede Kamer

04-10-2022

Voorzitter Henk Lambooij van Vitale Vakantieparken pleitte in Den Haag voor het bereikbaar houden van vakantieparken voor mensen met een smalle beurs en voor aanvullende instrumenten voor gemeenten.
Lees meer

nieuws: Stevig betoog Vitale Vakantieparken in rondetafelgesprek van de Tweede Kamer

nieuws

Wegens succes op herhaling: workshop 'Ken je gast?!'

21-09-2022

De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Daar is voor elk wat wils te vinden. De ene gast kiest voor een kleinschalig park met eenvoudige faciliteiten; de ander zoekt juist luxe, vermaak en vertier.
Lees meer

nieuws: Wegens succes op herhaling: workshop 'Ken je gast?!'

nieuws

Meld je aan voor derde ronde cursus Natuur op je park

07-09-2022

Wil je als recreatieondernemer je vakantiepark of camping extra aantrekkelijk maken voor gasten, met meer natuur en meer natuurbeleving? Wil je leren hoe je de natuurwaarden op en rond je terrein kunt verhogen? En vind je natuureducatie en -beleving richting gasten belangrijk, maar vraag je je af hoe je dat concreet kunt aanpakken? Meld je dan nu aan voor de derde ronde van de cursus Natuur op je park die we eind 2022/begin 2023 willen starten.
Lees meer

nieuws: Meld je aan voor derde ronde cursus Natuur op je park

nieuws

Young Innovator schetst scenario voor het Park van de Toekomst

07-09-2022

Jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten koppelen aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit en transitie van de landbouw? Het College van Rijksadviseurs selecteerde kort voor de zomer zes nieuwe partijen voor het Young Innovator-programma.
Lees meer

nieuws: Young Innovator schetst scenario voor het Park van de Toekomst

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.