Skip to content

Opbrengsten Week van de Toekomst

26-03-2022 | Nieuws

Tijdens de Week van de Toekomst, van 21 t/m 25 maart 2022, verdiepten vele deelnemers zich in het thema duurzaamheid. Dat deden ze in verschillende sessies, met elkaar en met experts, en elke dag rond een ander deelthema. De deelnemers hadden verschillende achtergronden: zowel ondernemers als mensen uit het onderwijs en van de overheid. Dat zorgde voor veel energie en synergie. Lessen werden geleerd, inzichten opgedaan en plannen gesmeed.

De Week van de Toekomst werd georganiseerd vanuit het project Park van de Toekomst. Dankzij de Regio Deal Veluwe kan het programma Vitale Vakantieparken met dit project een sterke impuls geven aan de verduurzaming van de sector. Zo dragen we bij aan een duurzamere Veluwe.

Circulariteit

Waarover gaat circulair bouwen en wat betekent dat voor de inrichting van een park? Hoe creëer je een circulaire exploitatie en wat betekent dat voor bijvoorbeeld inkoop of afvalstromen? Op Park Berkenrhode zagen we de praktische uitvoering van duurzaam recreëren op een vakantiepark. Belangrijke les: iets niet vervangen kan heel circulair zijn.

Hoe ziet het Park van de Toekomst eruit?

De tweede dag stond in het teken van ontwerpen: hoe gaat het park er uitzien, wat zie je voor je? Wordt het een fysieke plek of kan het ook virtueel? Is één locatie voldoende of gebruiken we er meerdere plekken voor? En wat moet daar dan gebeuren? In een ‘Lego Serious Play-sessie’ bracht ieder ideeën in die we vervolgens met elkaar bespraken. Een eerste opbrengst: fysieke plekken zijn belangrijk, maar niet alles moet op één plek plaatsvinden.

Energietransitie

Hoe moet het park straks van het gas af? Dit onderwerp houdt zeker ondernemers bezig. Om hiervoor inspiratie op te doen gingen we met een elektrische bus op pad. In Emst zagen we bij Zonneweide Kroondomein hoe energieopwekking met zonnepanelen en natuurbehoud samen op kunnen gaan. Bij Remeha leerden we meer over het functioneren en de inzet van nieuwe zuinige verwarmingtechnieken. Tot slot kwamen we bij Suntank in Zutphen alles te weten over zonneboilers en hoe deze toe te passen bij bijvoorbeeld de bouw van nieuwe vakantiewoningen. Een belangrijke conclusie van deze dag: we gaan nu echt werk maken van de ondernemerscoöperatie om onze slagkracht te vergroten.

Biodiversiteit

De ervaringen met het VVP-project Natuur op je Park leren dat ondernemers en parkeigenaren al heel veel concrete maatregelen kunnen nemen om de biodiversiteit en andere natuurwaarden op hun park te versterken. Samen met IVN Natuureducatie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland verkenden we op Camping De Wildhoeve theorie en praktijk van dit voor de Veluwe essentiële thema.

Klimaatadaptatie

Ook vakantieparken moeten rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende weersextremen. Tijdens een webinar bespraken we concrete voorbeelden van wateroverlast. Ook bekeken we welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden, zoals het aanleggen van wadi’s. Al snel werd duidelijk dat dit vraagstuk niet alleen door een ondernemer of parkeigenaar kan worden opgelost. Samenwerking met het waterschap en de gemeenten is essentieel.

Jonge Honden

Met een zogenaamde ‘teckel-sessie’ sloot het projectteam de week af. Samen met de adviseurs van het bureau Jonge Honden besteedden we een hele middag aan het nadenken en discussiëren over de realisatie van het project Park van de Toekomst. Vele creatieve ideeën werden hiervoor aangedragen, variërend van de inzet van David Attenborough tot een duurzaamheidsbus waarmee we de parken gaan bezoeken, het inzetten van wetgeving of de gasten zélf om ondernemers aan te zetten tot verandering.

Hoe verder?

Hoe gaan we nu verder? De komende periode verwerkt het projectteam alle informatie en inzichten in een praktisch en uitvoerbaar plan waarmee we het Park van de toekomst gaan realiseren. De ‘Week van de Toekomst’ heeft daarvoor veel inspiratie gegeven.

Park van de Toekomst is een initiatief van Vitale Vakantieparken, mogelijk gemaakt door Regio Deal Veluwe. Volg ons op LinkedIn

foto decoratief

nieuws

Ken je gast. Op reis met de Leefstijlvinder

17-03-2022

Tweedaagse workshop woensdagochtend 6 april en 11 mei De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten met voor elk wat wils. De ene gast kiest voor een kleinschalig park met eenvoudige faciliteiten.
Lees meer

nieuws: Ken je gast. Op reis met de Leefstijlvinder

nieuws

Regiodeal Veluwe Gezamenlijke agenda voor passende wet- en regelgeving

17-03-2022

In 2020 bekrachtigde de rijksoverheid de Regiodeal Veluwe. Onderdeel van deze deal is het plan om een gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving te ontwikkelen.
Lees meer

nieuws: Regiodeal Veluwe Gezamenlijke agenda voor passende wet- en regelgeving

nieuws

Programma Week van de toekomst bekend

17-03-2022

Het gaat niet goed met de Veluwe. De natuur staat onder grote druk door verdroging, versnippering en intensief gebruik. Willen we dit unieke natuurgebied behouden voor de generaties na ons, dan moeten we hard aan het werk.
Lees meer

nieuws: Programma Week van de toekomst bekend

nieuws

Tweede ronde cursus Natuur op je park gestart

17-02-2022

Na een succesvolle eerste ronde in 2021 is in januari de tweede ronde van de cursus Natuur op je park van start gegaan. Het programma Vitale Vakantieparken organiseert deze cursus voor recreatieondernemers die willen leren hoe ze de natuurwaarden op en rond hun park kunnen verhogen.
Lees meer

nieuws: Tweede ronde cursus Natuur op je park gestart

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.