Skip to content

Regiodeal Veluwe Gezamenlijke agenda voor passende wet- en regelgeving

17-03-2022 | Nieuws

In 2020 bekrachtigde de rijksoverheid de Regiodeal Veluwe. Onderdeel van deze deal is het plan om een gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving te ontwikkelen. Aan de hand van vier thema’s voert het programma Vitale Vakantieparken (VVP) dit plan uit. Het eerste thema wordt nu uitgewerkt en de verkenning voor de andere drie is gestart.

De aanleiding voor de gezamenlijke agenda voor wet- en regelgeving is de strijd om ruimte. Op de Veluwe woedt die strijd in alle hevigheid. Veel gebieden staan er onder druk. Tegelijk zijn de opgaven er omvangrijk en complex. De afstemming tussen natuur, landbouw, recreatie en wonen vraagt om fundamentele keuzes. Een goed gevulde gereedschapskist met wetten, regels en andere passende instrumenten is daarbij onmisbaar.

Veluwse casus voor nationaal perspectief
In de uitvoeringspraktijk van de programma’s VVP en Veluwe op 1 blijkt de bestaande wet- en regelgeving niet altijd passend. Daarom stellen we een gezamenlijke agenda op en maken we een analyse van de knelpunten. Dat doen we samen met het Rijk, de provincie, gemeenten en andere betrokken partijen. De elf VVP-gemeenten en andere partners van de Veluweagenda hebben al veel ervaring opgedaan en praktijkvoorbeelden verzameld. De Veluwe is dan ook een goede casus. Tegelijk bezien we de agenda voor wet- en regelgeving vanuit nationaal perspectief.

Vier thema’s gepland
Onze gezamenlijke agenda met de Veluwse casus moet leiden tot resultaten die de Veluwse ontwikkeling de komende jaren ondersteunen. Om het werkbaar te houden gaan we daarbij uit van maximaal vier thema’s waarbij (belemmeringen in) wet- en regelgeving een rol spelen. Elk thema werken we uit tot een onderzoeksrapport met advies. Het kan gaan om aanpassing of verruiming van bestaande wet- en regelgeving. Wellicht ook om het scheppen van ruimte om te experimenteren met nieuwe instrumenten en aanpakken.

Waardevermeerdering
Het eerste thema dat wordt uitgewerkt betreft de waardestijging door transformatie. Transformatie van vakantieparken naar woningen blijkt namelijk te leiden tot een aanzienlijke waardestijging. Die is vaak een stuk hoger dan de investering die nodig is voor de transformatie. De overwaarde die op de ene plek ontstaat zou (deels) geïnvesteerd kunnen worden in een gerelateerde maatschappelijke opgave elders. Te denken valt aan de transformatie van verouderde vakantieparken naar natuur. Daarvoor zou de overwaarde bijvoorbeeld gestort kunnen worden in een gemeentelijk fonds. Anders gezegd: de winst die je behaalt waar je een maatschappelijk probleem oplost kun je elders inzetten voor een gerelateerd vraagstuk waarvoor geen geld is. Zo heeft de winst (ook) maatschappelijke meerwaarde en dient deze het algemeen belang.

Verder onderzoek
Een aantal juridische experts heeft onderzocht wat hiervoor de bestaande mogelijkheden zijn. Er zijn al wel instrumenten voor bepaalde vormen van verevening. Deze zijn echter onvoldoende voor de complexiteit en urgentie van de opgaven waarvoor we staan. Er is dus aanleiding voor verder onderzoek. De TU Delft biedt hierbij ondersteuning, in samenwerking met Rijk, provincie en gemeenten en met andere experts.

Drie andere thema’s
Uiteraard wordt het project geplaatst in de context van onder andere de aanstaande Omgevingswet. Ook is er afstemming met de Actie-agenda Vakantieparken. Terwijl het eerste thema van de beoogde vier al wordt uitgewerkt, gaan we de drie andere thema’s nog kiezen. Voor een gedragen keuze daarvan voeren we de komende tijd een verkenning uit. Dat doen we met een ‘groslijst’ van onderwerpen en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk van de VVP-gemeenten.

Regionaal en landelijk
De uiteindelijke vier gekozen thema’s moeten een weerspiegeling zijn van de maatschappelijke vraagstukken op de Veluwe. Het moet gaan om thema’s waarbij we aanlopen tegen de beperkingen van de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast moeten ze voldoende urgent zijn. Ook moeten ze voor de uitvoeringspraktijk echt het verschil maken: via de Veluwse casus van met name de vakantieparken eerst regionaal en daarna, met alle opgedane kennis en ervaring, ook landelijk.

foto decoratief

nieuws

Tweede ronde cursus Natuur op je park gestart

17-02-2022

Na een succesvolle eerste ronde in 2021 is in januari de tweede ronde van de cursus Natuur op je park van start gegaan. Het programma Vitale Vakantieparken organiseert deze cursus voor recreatieondernemers die willen leren hoe ze de natuurwaarden op en rond hun park kunnen verhogen.
Lees meer

nieuws: Tweede ronde cursus Natuur op je park gestart

nieuws

Eerste resultaten pilot “Energietransitie Vakantieparken” gepresenteerd

17-02-2022

“Dit onderzoek is interessant voor vakantieparken op de hele Veluwe” EPE – In september 2021 is de pilot “Energietransitie Vakantieparken” gestart met als doel vakantieparken te helpen met de voorbereiding op de energietransitie.
Lees meer

nieuws:  Eerste resultaten pilot “Energietransitie Vakantieparken” gepresenteerd

nieuws

Bedrijfsoverdracht, goed over na gedacht?

17-02-2022

Op 19 januari organiseerde Vitale Vakantieparken, samen met Hiswa Recron en Alfa Accountants & Adviseurs, de online inspiratiesessie ‘Een toekomstbestendig (familie)bedrijf, hoe regel je dat?’ Bij de overdracht van een bedrijf komt veel kijken.
Lees meer

nieuws: Bedrijfsoverdracht, goed over na gedacht?

nieuws

‘Eigenaren verenigd, hoe regel je dat?’

17-02-2022

Als er op recreatieparken sprake is van verschillende eigenaren dan hebben zij zich vaak verenigd. Samen zorgen zij dan voor het beheer en onderhoud van de (gemeenschappelijke) voorzieningen op het park.
Lees meer

nieuws: ‘Eigenaren verenigd, hoe regel je dat?’

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.