Skip to content

‘Eigenaren verenigd, hoe regel je dat?’

17-02-2022 | Nieuws

Als er op recreatieparken sprake is van verschillende eigenaren dan hebben zij zich vaak verenigd. Samen zorgen zij dan voor het beheer en onderhoud van de (gemeenschappelijke) voorzieningen op het park. Wat is voor zo’n vereniging het wettelijke kader? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke instrumenten heeft een vereniging als een lid zich niet aan de regels houdt? Zo maar een paar relevante vragen. Op woensdag 23 februari 2022 organiseerde Vitale Vakantieparken (VVP) over dit onderwerp een kennissessie.

25 ondernemers deden mee aan deze sessie onder (bege)leiding van Jeroen Kamphuis van Zypp Advocaten. Kamphuis is een van de experts van het VVP-Kwaliteitsteam. Aan de orde kwamen de verschillende vormen van een eigenarencollectief, namelijk de Vereniging van Eigenaren (VvE) en de eigenaarsvereniging. Elk heeft een eigen wettelijk kader. Daaruit vloeien specifieke kenmerken, rechten en plichten voort, bijvoorbeeld voor de financiën en voor het lidmaatschap.

Aandachtspunten

Twee specifieke aandachtspunten zijn de doelomschrijving en de boeteclausule. Bij de oprichting van een Eigenaarsvereniging is de statutaire doelomschrijving belangrijk. Een ruime doelomschrijving geeft de Eigenaarsvereniging meer mogelijkheden dan een beperkte doelomschrijving. Verder is het raadzaam om in de statuten een boeteclausule op te nemen. Daarmee kan de Eigenaarsvereniging de leden voor een overtreding van de regels een boete opleggen.

Draagvlak

Het belangrijkste verschil tussen de twee soorten vereniging is het lidmaatschap. Voor een VvE is dat verplicht; voor een eigenaarsvereniging volgens het Burgerlijk Wetboek 2 is dat vrijwillig. Die vrijwilligheid heeft nogal wat consequenties voor de mogelijkheden om leden te binden aan statuten en reglementen. De uitdaging is om statuten en reglementen op te stellen die werkbaar zijn én gedragen worden door de leden. Hoe meer draagvlak, hoe meer leden en hoe meer leden, hoe sterker en waardevoller de vereniging.

Meer weten?

De presentatie van de bijeenkomst is op verzoek beschikbaar via secretariaat@vitalevakantieparken.nl. Een brochure over dit onderwerp is in de maak. Ook komt er een vervolg op deze eerste kennissessie. We houden u over beide op de hoogte.

 

foto decoratief

nieuws

Start pilot energietransitie recreatiebranche

07-10-2021

“Hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de aanstaande onvermijdelijke energietransitie?” Het is de centrale vraag in het nieuwe Fieldlab-project Energietransitie.
Lees meer

nieuws: Start pilot energietransitie recreatiebranche

nieuws

Succesvolle cursus Natuur op je park krijgt vervolg

07-10-2021

“Makkelijk te realiseren maatregelen in relatief korte tijd” Volgens de deelnemende recreatieondernemers was het een groot succes: de cursus die het programma Vitale Vakantieparken dit jaar voor hen organiseerde.
Lees meer

nieuws: Succesvolle cursus Natuur op je park krijgt vervolg

nieuws

Handreiking Gemengde bestemming op vakantieparken

28-06-2021

Kan een gemengde bestemming behulpzaam zijn bij eventuele transformaties van vakantieparken? En kan het een oplossing zijn voor parken waar al sprake is van een tweeledige functie, deels wonen en deels recreatie? De elf gemeenten die samenwerken in het programma Vitale Vakantieparken hebben dit onderzocht.
Lees meer

nieuws: Handreiking Gemengde bestemming op vakantieparken

nieuws

Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

26-06-2021

Het programma Vitale Vakantieparken (VVP) heeft samen met de 11 aangesloten gemeenten de stand van de Veluwse vakantieparken in kaart gebracht. En wat blijkt? Van die ongeveer 500 vakantieparken zijn zo’n 100 tot 150 toe aan een nieuwe bestemming.
Lees meer

nieuws: Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.