Skip to content

Vele vakantieparken toe aan nieuwe bestemming “Gemeenten zijn trots op de toeristische branche”

26-06-2021 | Nieuws

Het programma Vitale Vakantieparken (VVP) heeft samen met de 11 aangesloten gemeenten de stand van de Veluwse vakantieparken in kaart gebracht. En wat blijkt? Van die ongeveer 500 vakantieparken zijn zo’n 100 tot 150 toe aan een nieuwe bestemming.

Binnen VVP is de Edese wethouder Peter de Pater hiervoor de themabestuurder. Hij vertelt over de aanpak, de resultaten en de uitdagingen van de noodzakelijke herstructurering en transformatie.

Volgens De Pater is onder andere de aanpak van illegale bewoning op vakantieparken urgent. In opdracht van de gemeenten handhaaft de omgevingsdienst daarop. Soms gaat illegale bewoning gepaard met ondermijnende criminaliteit op en rond de vakantieparken. Het project Ariadne ondersteunt gemeenten bij controle en handhaving. Politie, Openbaar Ministerie en belastingdienst doen mee aan dit project. De Pater: “We zien dat het werkt. Door onze gezamenlijke controles ontdekken we wat op de parken speelt en kunnen we handhaven. De controles werken inmiddels preventief en leveren zo een grote bijdrage aan de openbare orde en veiligheid op de parken.”

Andere bestemming
Naast deze controles praten de gemeenten met de parkeigenaren over de toekomst van het park. Die toekomst hangt samen met een aantal criteria. De Pater somt op: “De bereikbaarheid, de kwaliteit van de gebouwen, de leefomgeving en het groen spelen allemaal een rol.” Soms heeft een park geen recreatieve toekomst meer en moet het een andere bestemming krijgen, zoals een woonpark. Bij zo’n transformatie stijgt de waarde van de objecten aanzienlijk. Volgens De Pater ligt dan een vereveningsbijdrage voor de hand. Een deel van de waardestijging kan gebruikt worden voor de transformatie of ten goede komen aan maatschappelijke doelen. Dit onderwerp staat op de Agenda voor wet- en regelgeving binnen de Regio Deal Veluwe.

Weerbarstige markt
Ook de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) is een nuttig initiatief gebleken. Deze OMVV is ontwikkelbedrijf en fonds tegelijk: het voert projecten uit en stelt geld beschikbaar. “Toerisme en recreatie vormen een weerbarstige markt, waarin herstructurering en transformatie niet eenvoudig zijn. Bij een transformatie krijgt een vakantiepark een andere bestemming. Bij herstructurering wordt een vakantiepark ruimtelijk geoptimaliseerd door bijvoorbeeld uitbreiding, herverkaveling of zonering. De OMVV kan zulke projecten echt vlot trekken. Zo begeleidt ze bijvoorbeeld bij overnamegesprekken. Idealiter bestaat de OMVV, totdat de markt weer gezond en veerkrachtig is en blijft.”

Trots op toerisme
De Pater ziet dat gemeenten trots zijn op hun toeristische branche. Ze werken daarom graag samen met de parkeigenaren. “Die samenwerking verloopt steeds beter, want we hebben een gedeeld belang. De parkeigenaren zijn gebaat bij een goed vakantieseizoen met tevreden gasten. Dat geldt ook voor andere lokale ondernemers die economisch afhankelijk zijn van het toerisme. Gemeenten investeren daarom in goede voorzieningen voor recreanten, zoals paarden- en mountainbike-routes.” Zulke voorzieningen maken de Veluwe ook prettig om te wonen. Zelf geniet De Pater wekelijks op zijn mountainbike van de Veluwe: “Dan heb ik eigenlijk geen vakantie meer nodig.”

foto decoratief

nieuws

Werkbezoek leden Tweede Kamer “Veel complexere problematiek dan we wisten”

24-06-2021

Op maandag 21 juni ontving een Veluwse delegatie D66-kamerlid Faissal Boulakjar en CU-kamerlid Don Ceder. Beiden hadden gevraagd om een werkbezoek aan het programma Vitale Vakantieparken (VVP) en aan het Ariadne-project.
Lees meer

nieuws: Werkbezoek leden Tweede Kamer “Veel complexere problematiek dan we wisten”

nieuws

Nieuwe wet- en regelgeving nodig voor evenwichtige ontwikkeling van Veluwe

25-05-2021

“Op de Veluwe woedt een strijd om de ruimte” In 2020 bekrachtigde de rijksoverheid de Regio Deal Veluwe. Een van de meest opmerkelijke elementen in deze deal is het plan om “een ondersteunend pakket aan wet- en regelgeving” te ontwikkelen.
Lees meer

nieuws: Nieuwe wet- en regelgeving nodig voor evenwichtige ontwikkeling van Veluwe

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.