Skip to content
Introfoto

Special brandveiligheid vakantieparken

Door klimaatverandering wordt Nederland steeds warmer en droger. Dat betekent meer risico op grote of zelfs onbeheersbare (natuur)branden. Ook voor de vakantieparken op de Veluwe is het van groot belang om hierop voorbereid zijn.

Hoe kun je brand op een vakantiepark of camping voorkomen? Wat moet je doen als er brand uitbreekt op het park of in de directe omgeving? Het is belangrijk om te bekijken of de inrichting van het park op orde is. En of de brandweer het park kan bereiken in geval van nood. Weten medewerkers en gasten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt?

Het programma Vitale Vakantieparken heeft het een en ander rond het thema brandveiligheid uitgezocht en bij elkaar gebracht. Onze oproep is om niet te wachten en direct aan de slag te gaan met een goede voorbereiding op een mogelijke (natuur)brand. 

De special Brandveiligheid is tot stand gekomen in samenwerking met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en ondernemersorganisatie HISWA-RECRON.

Clusterbenadering brandveiligheid

juni 2024

Op dit moment zijn we met het project ‘brandveiligheid & natuurversterking’ actief in twee clusters van parken op de Veluwe: Drieërweg in Ermelo en de Krimweg in Hoenderloo. In deze twee clusters kwam - vanuit onderzoek door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) naar voren dat de kans op een oncontroleerbare natuurbrand groot is. We werken samen met de VNOG en de gemeenten met als doel om een dergelijke natuurbrand te voorkomen en of de impact daarvan zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door aan de slag te gaan met het meer brandbestendig maken van de vakantieparken binnen beiden clusters. Denk hierbij aan o.a. het vervangen van dennenhout en er inheemse loofbomen voor in de plaats te zetten.

In Ermelo zijn de ondernemers, besturen en EV’s op de hoogste gesteld van de opgave en geven aan zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van een natuurbrand. Vitale Vakantieparken stelt op basis van het advies vanuit de VNOG samen met de ondernemers een terreinvegetatieplan (herplantplan) op. Dit om de impact op het gebied, de clusters en de individuele vakantieparken als gevolg van een brand te minimaliseren en gelijktijdig de natuurwaarden en -beleving te verbeteren. Tot eind 2025 wordt vanuit het programma het plantgoed kosteloos voor de eigenaar beschikbaar gesteld; het daadwerkelijke planten is voor eigen rekening.

Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en programma Vitale Vakantieparken (VVP) hebben een ‘Handreiking brandveiligheid vakantieparken’ laten ontwikkelen door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in de handreiking om de brandveiligheid te verbeteren.

Lees verder

Nieuw model ontruimingsplan natuurbranden voor recreatieterreinen

Als gevolg van de klimaatveranderingen (vaker langdurige droge perioden) zal het risico op onbeheersbare natuurbranden toenemen. De ontwikkeling van een natuurbrand kan snel en onvoorspelbaar verlopen. Tijdens een natuurbrand zorgen de hulpdiensten (brandweer en politie) voor de natuurbrandbestrijding, het afzetten van wegen en de communicatie naar burgers in het gebied. De ontruiming van het recreatiebedrijf is primair een verantwoordelijkheid voor de ondernemer.

Lees verder

Meer info over brandveiligheid

Brandveiligheid op je vakantiepark:
hoe pak je dat aan?

 

Aan het woord: Tim de Swart, hoofd Technische Dienst
op vakantiepark de Wije Werelt in Otterlo

Over het belang van brandveiligheid op en rond vakantieparken


Aan het woord: Klaas Noorland, natuurbrandexpert
bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Samengevat: praktische tips voor brandveiligheid op je vakantiepark

Wil je aan de slag met brandveiligheid op je vakantiepark? Download hier de PDF met alle praktische tips!

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.