Skip to content
Introfoto

Veiligheid

Binnen het brede maatschappelijke thema Veiligheid richt Vitale Vakantieparken zich op het voorkomen en aanpakken van veiligheidsvraagstukken en probleemsituaties op vakantieparken, zoals verstoring van de openbare orde en brandveiligheid. Onze inzet stemmen we af met partners binnen het veiligheidsdomein, onder meer de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), politie, het RIEC en het Ariadne project.

Handreiking voor veilige vakantieparken

Vitale Vakantieparken heeft samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid de veiligheidsmethode ‘Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector (SVO-R)’ ontwikkeld. Deze methode staat beschreven in de Handreiking veilige vakantieparken.

De veiligheidsmethode SVO-R helpt ondernemers en gemeenten om samen veiligheidsvraagstukken op vakantieparken te voorkomen of aan te pakken. De rode draad van de methode: gezamenlijk tijdige maatregelen nemen is de sleutel tot succes.

SVO-R bestaat uit vijf opeenvolgende stappen voor regulier beleid. De methode biedt onder meer:

  • beter zicht op bestaande vraagstukken en risico’s op vakantieparken
  • praktische handvatten voor de ondernemer om problemen te voorkomen of aan te pakken
  • een model voor samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en andere (veiligheids)partners
  • concrete aanwijzingen voor gemeenten om hun beleid en uitvoering rondom vakantieparken vorm te geven
  • adviezen voor ondernemers om een sterker toeristisch product neer te zetten en beter samen te werken met andere ondernemers

Download de Handreiking veilige vakantieparken

Brandveiligheid

Op de bijna vijfhonderd Veluwse vakantieparken en campings vinden elke zomer honderdduizenden toeristen een prachtige stek. Maar de zomers in Nederland worden steeds warmer en droger. Daarmee stijgt de kans op (natuur)branden, zeker op de Veluwse zandgronden. Het programma Vitale Vakantieparken werkt aan de brandveiligheid op en rond vakantieparken met de volgende acties:

Handreiking brandveiligheid

Samen met de Veiligheidsregio’s VNOG en VGGM heeft programma Vitale Vakantieparken een Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld. Hierin wordt een totaaloverzicht gegeven van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van vakantieparken, met tips en adviezen om die brandveiligheid te verbeteren.

In de handreiking worden meerdere belangrijke praktijkonderwerpen uitgewerkt. Denk aan brandscenario's (waaronder natuurbranden) op vakantieparken, ontruiming en evacuatie, inzet hulpdiensten en de energietransitie.

De handreiking geeft ook inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.

Voorlichtingsmateriaal en voorbeelddocumenten

Veel parken en campings kunnen praktische informatie en handige voorbeelden over brandveiligheid op en rond vakantieparken goed gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een ontruimingsplan. Samen met de Veiligheidsregio’s VNOG, VGGM en met HISWA-RECRON  ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal voor recreatieondernemers.

Recent hebben de Veiligheidsregio's VNOG, VGGM en HISWA-RECRON een nieuw Model Ontruimingsplan Natuurbranden voor Recreatieterreinen uitgebracht dat voor alle recreatieondernemers te gebruiken is.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Veluwe en Achterhoek

In dit project werken de veiligheidsregio’s VNOG en VGGM  samen met alle belanghebbenden in de natuurgebieden op de Veluwe en in de Achterhoek. Zij bedenken samen maatregelen om de risico’s van natuurbranden te verkleinen en voeren deze ook uit. Dit gebeurt dus ook voor de vakantieparken in het gebied. Het programma Vitale Vakantieparken draagt onder meer bij aan dit project met relevante informatie over de Veluwse vakantieparken.

Ariadne project

Het grootste deel van de Gelderse vakantieparken is vitaal. Een klein deel is echter kwetsbaar voor criminaliteit en ondermijning. Bij onvoldoende toezicht en handhaving kan de veiligheid verslechteren en verliezen parken de recreatieve aantrekkingskracht. Met negatieve gevolgen voor recreanten, recreatieondernemers en de omgeving van parken.

Vanuit het programma Vitale Vakantieparken hebben de Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en de provincie Gelderland vanaf 1 januari 2019 hun krachten gebundeld in het Ariadne project. Gezamenlijk streven zij ernaar om criminaliteit en ondermijning op vakantieparken in heel Gelderland te voorkomen en bestrijden.

Meer informatie? www.ariadneproject.nl

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.