Skip to content
Introfoto

Regio Deal Veluwe

In 2020 ondertekenden het Rijk, de provincie Gelderland en de Veluwse gemeenten de Regio Deal Veluwe. Met de Regio Deal Veluwe ondersteunt het Rijk de eigen kracht en de specifieke opgaven van de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van het West-Europese laagland. De Regio Deal is een stevige impuls voor de samenwerkende partners om de leefomgeving, de economie en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken.

Bestaande inzet versnellen en versterken

De Regio Deal Veluwe is opgesteld door Vitale Vakantieparken, het samenwerkingsverband Veluwe op 1 en de provincie Gelderland, om met nog meer ambitie de doelen van al bestaande initiatieven eerder te bereiken. Vitale Vakantieparken is verantwoordelijk voor drie projecten uit de Regio Deal.

Park van de Toekomst

Op de Veluwe komt binnen een aantal jaren het Park van de Toekomst: het meest bio-diverse, energieopwekkende, circulaire, klantvriendelijke en veilige park van Europa. Een park waar gasten verblijven om vakantie te vieren op de mooie Veluwe. En tegelijk een plek met nieuwe vormen van recreatie, wonen en zorg, een plek ook waar landbouw, natuur en recreatie zich mengen. Naast een fysieke plek wordt het Park van de Toekomst een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheden samenwerken aan innovatie.

Lees meer

Agenda wet- en regelgeving

In Nederland is veel geregeld via wetten en regels. Maar in sommige situaties schiet de bestaande regelgeving tekort. Dat merken we ook in de praktijk van de Veluwse vakantieparken. In het ene geval kunnen we met de bestaande regels ongewenste ontwikkelingen niet tegenhouden, in een ander geval zijn de regels juist een belemmering voor gewénste ontwikkelingen.

Om dit soort knelpunten op te lossen stelt Vitale Vakantieparken samen met Veluwse partners en ministeries een agenda op om te onderzoeken hoe specifieke regelgeving eventueel kan worden aangepast. De ervaringen uit de praktijk vormen daarvoor de basis. Onderwerpen waarmee we starten zijn verevening en uitponding. Meer informatie over deze twee onderwerpen vind je op de pagina Transformatie en herstructurering.

Revitaliseren en transformeren vakantieparken en natuurversterking

Op de Veluwe vragen vele functies om ruimte: natuur, recreatie, landbouw, wonen en water. Deze verschillende claims maken grootschalige oplossingen noodzakelijk. Vanuit de Regio Deal starten we meerdere projecten om functies te herschikken en gronden te herbestemmen, om zo de ruimte op de Veluwe beter te benutten. Het programma Vitale Vakantieparken richt zich met name op projecten waarin we vakantieparken revitaliseren of transformeren en tegelijk de natuur versterken. Meer informatie is te vinden op de pagina Transformatie en herstructurering.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.