Skip to content
Introfoto

Nationale Actie-agenda Vakantieparken

Op vakantieparken spelen vele verschillende vraagstukken. Om daarvoor oplossingen te vinden moeten veel partijen samenwerken. Reden waarom het programma Vitale Vakantieparken een van de aanjagers en vormgevers is geweest van de nationale Actie-agenda Vakantieparken.

Breed ondertekend

In 2018 is de eerste versie van deze agenda in Radio Kootwijk ondertekend , in 2020 de tweede. De breedte van de vraagstukken wordt weerspiegeld door de ondertekenaars. Naast het ministerie van BZK en het programma Vitale Vakantieparken zijn dat het IPO, de VNG, GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Leger des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Twee sporen

De nationale Actie-agenda richt zich op twee sporen. Het eerste spoor zet in op revitalisering, ondernemerschap en groei van de vakantieparken. Het tweede spoor focust op de aanpak van misstanden op (voormalige) vakantieparken, bijvoorbeeld de situatie van mensen die in een kwetsbare positie op de parken wonen.

Projecten

Binnen de Actie-agenda is Vitale Vakantieparken actief betrokken bij vier projecten:

 • Pilot Regionale ketensamenwerking wonen en zorg Veluwe
  Met deze pilot willen we samenwerking tot stand brengen tussen corporaties, zorginstellingen en overheden. Meer informatie is te vinden onder Wonen en Zorg.
   
 • Duurzaamheidsinitiatieven op Vakantieparken
  We inventariseren goede voorbeelden en bouwen hieromheen een kennisnetwerk op, het Netwerk duurzame vakantieparken. Duurzaamheid is ook een van de thema’s  binnen het programma Vitale Vakantieparken.
   
 • Verduurzaming en ruimtelijke ontwikkeling
  In het project ‘Duurzaamheid: aanjager voor vitaliteit?’ is de centrale vraag: hoe kunnen we met de noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen tegelijk de ruimtelijke kwaliteit op de parken verbeteren.
   
 • Barrièremodel Vakantieparken
  Vanuit Vitale Vakantieparken dragen we bij aan de ontwikkeling van het Barrièremodel Vakantieparken. Dit instrument wordt ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het is erop gericht veiligheidsproblemen te voorkomen door voortijdig maatregelen te nemen. Veiligheid is ook een van de thema’s  binnen het programma Vitale Vakantieparken.

Meer weten?

Meer weten over een van deze projecten? Neem contact met ons op via info@vitalevakantieparken.nl. Meer informatie over de nationale Actie-agenda Vakantieparken is te vinden op Actieagendavakantieparken.nl.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.