Skip to content
Introfoto

Duurzaamheid

De duurzaamheidsopgave van ons land is enorm, over de hele breedte van de samenleving. Dat geldt dus ook voor de vakantieparken. In totaal bestrijken de ongeveer 500 Veluwse vakantieparken en campings duizenden hectares grond. Overal in dat gebied, op al die locaties, liggen kansen om concrete stappen te zetten op het gebied van circulariteit, energie, klimaat, natuur en biodiversiteit. Daarmee kunnen we bijdragen aan een duurzamere Veluwe.

Het programma Vitale Vakantieparken wil de verduurzaming op en rond vakantieparken versnellen en intensiveren. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij bestaande initiatieven van Veluwe op 1  en andere relevante partners. Ook starten we samen met recreatieondernemers projecten en initiatieven voor concrete resultaten op en rond de parken.

Cursus Natuur op je park

In de cursus Natuur op je park leer je als recreatieondernemer hoe je de biodiversiteit op en rond je park kunt versterken. Je leert hoe je de natuurwaarde van je terrein kunt verhogen door bijvoorbeeld aangepaste beplanting en onderhoud. En hoe je dit alles meer zichtbaar en ‘beleefbaar’ maakt voor je gasten.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een nulmeting op je park: deze laagdrempelige meting geeft een goed beeld van de natuurwaarde en natuurbeleving op je park. Een mooie manier om te zien wat al goed gaat en waar je winst kunt behalen.
  • In drie bijeenkomsten doe je kennis en vaardigheden op. Die breng je meteen in praktijk. De thema’s van de bijeenkomsten: Snoeien doet groeien, Gastvrij voor dieren en Zaaien en maaien.
  • Je krijgt een strippenkaart voor een flinke korting op advies en concrete maatregelen om de natuur(beleving) op je terrein te stimuleren. Bijvoorbeeld op het gebied van beplanting en zaaigoed.
  • Tijdens een terugkomdag deel je je ervaringen met de andere deelnemers. Ook wordt op alle deelnemende parken een één-meting uitgevoerd. Zo krijg je een helder overzicht van de concrete stappen die al zijn gezet en van de bereikte resultaten.

Ervaringen van cursisten

In totaal hebben al meer dan 20 parken deelgenomen aan de cursus. In deze video vertellen eerdere cursisten over hun ervaringen, over de concrete acties die ze hebben ondernomen en over hun plannen.

Aanmelden en meer informatie

Per cursus is er plek voor ongeveer 15 recreatieondernemers. Kijk in de agenda wanneer er weer een cursus plaatsvindt. Heb je vragen of wil je je opgeven voor deze cursus? Neem contact met ons op via info@vitalevakantieparken.nl.

Pilot Energietransitie vakantieparken en Fieldlab Energietransitie

‘Hoe kan ik mijn vakantiepark zo goed mogelijk klaarstomen voor de energietransitie?’ Deze vraag staat centraal in de pilot Energietransitie vakantieparken. De pilot startte in het najaar van 2021 bij Camping de Wildhoeve in Emst en RCN De Jagerstee in Epe. Het is een gezamenlijk project van gemeente Epe, Cleantech Regio en programma Vitale Vakantieparken, waarbij tientallen studenten van hogeschool Saxion onderzoek doen.

Park van de Toekomst

Op de Veluwe komt binnen een aantal jaren het Park van de Toekomst: het meest bio-diverse, energieopwekkende, circulaire, klantvriendelijke en veilige park van Europa. Een park waar gasten verblijven om vakantie te vieren op de mooie Veluwe. En tegelijk een plek met nieuwe vormen van recreatie, wonen en zorg, een plek waar landbouw, natuur en recreatie zich mengen. Naast een fysieke plek wordt het Park van de Toekomst een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheden samenwerken aan innovatie.

Park van de Toekomst is een initiatief van het programma Vitale Vakantieparken en wordt financieel ondersteund door de Regio Deal Veluwe. Het project wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase, die loopt t/m oktober 2022, richt zich op het opstellen van een uitvoerbaar plan.

Om het Park van de Toekomst te realiseren zijn aanzienlijke investeringen van publieke en private partijen nodig. Daarom is nu eerst een doordacht, uitgewerkt en realistisch programma van eisen nodig. De uitwerking vindt plaats in stappen:

  • Uitwerking van het inhoudelijke concept
  • Uitwerking van het organisatorische concept
  • Realiseren van het virtuele Park van de Toekomst
  • Challenge voor locatiekeuze

Download brochure

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.