Skip to content
Introfoto

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

Soms lopen lokale ontwikkelingen vast door complexe eigendomssituaties en/of problemen met de financiering. Als de markt het niet oplost en voor gemeenten het publiekrechtelijke spoor doodloopt, kan stevig ingrijpen nodig zijn. De elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland, verenigd in het programma Vitale Vakantieparken, hebben daarvoor gezamenlijk de besloten vennootschap (bv) OMVV opgericht. In overleg met de betrokken gemeente kan de OMVV een rol spelen bij het aankopen en/of (tijdelijk) beheren van parken.

Ontwikkelbedrijf en fonds

De OMVV is een besloten vennootschap (bv) met een ontwikkeltaak en financiële mogelijkheden. De ontwikkeltaak richt zich op het uitvoeren van projecten, bijvoorbeeld het aankopen, tijdelijk beheren of verkopen van een park of het investeren in kwaliteitsverbetering. Tot de financiële mogelijkheden behoren garanties, leningen en bijdragen die worden verstrekt om projecten mogelijk te maken. De OMVV stelt alleen geld en inzet voor een project beschikbaar als een substantieel deel lokaal wordt gecofinancierd.

Werkwijze

De revitalisering en herstructurering van vakantieparken zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De OMVV komt in beeld als projecten vastlopen. Bijvoorbeeld wanneer een complexe eigendomssituatie actief handelen in de weg zit. Of wanneer er problemen zijn met de financiering van oplossingen. Alleen als stevig ingrijpen wenselijk is, als de markt het probleem niet oppakt en de gemeente geen of te weinig publiekrechtelijke mogelijkheden heeft, kan de OMVV inspringen om de zaak in beweging te krijgen. Dat gebeurt altijd in overleg met de gemeente.

Plan en programma

De Raad van Commissarissen stelt het jaarplan van de OMVV vast; de aandeelhouders (de provincie en de gemeenten) het meerjarenprogramma. Dat programma beschrijft de prioriteiten van de verschillende projecten en initiatieven waarmee de OMVV aan de slag kan gaan.

Meer informatie

Deze animatie legt het doel en de werkwijze van de OMVV beknopt uit. Details over het hoe en waarom, de opzet en de werkwijze van de OMVV zijn te vinden in de brochure Toelichting Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. In het document Maatschappelijke verantwoording 2022 legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het boekjaar 2022. Meer weten over wat OMVV direct voor recreatieondernemers op de Veluwe kan betekenen? Klik hier. 

Contactgegevens

Ron Koopmeiners (directeur)
e-mail: ronkoopmeiners@omvv.nl
telefoon: 06 1972 3426

Johan Gielen (secretaris)
e-mail: johangielen@omvv.nl
telefoon: 06 1486 7718

Postadres: Galvanistraat 1, 6716 AE Ede

 

Archief
Maatschappelijke verantwoording 2021
Maatschappelijke verantwoording 2020

 

 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.