Skip to content

Veluwse gemeenten en provincie blijven investeren in integrale aanpak Vitale Vakantieparken

09-03-2023

Op 9 maart 2023 ondertekenen bestuurders van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland het nieuwe programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025. Dit betekent dat zij de komende jaren intensief blijven samenwerken aan de versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie op de Veluwe. Naast de provincie hebben de volgende gemeenten zich aan de aanpak verbonden: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Samen verder
“De voortdurende dynamiek in de sector en op de Veluwe vraagt continu om nieuwe antwoorden. Al 10 jaar lang pakken we samen allerlei vraagstukken aan. Dat heeft zeker z’n vruchten afgeworpen, maar we zijn nog (lang) niet klaar. Juist door samen te blijven werken staan we sterker en komen we verder”, aldus Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken.

De gemeenten spreken hiermee de ambitie uit om in 2035 op de Veluwe alleen nog vitale, duurzame en toekomstbestendige parken te hebben, waar gasten graag komen en die bijdragen aan een vitale Veluwe.

Focus op Innovatie, herstructurering en duurzaamheid
Het programma Vitale Vakantieparken gaat zich de komende jaren focussen op drie thema’s: Innovatie, Herstructurering en Duurzaamheid. Concreet betekent dit meer aandacht voor het ondersteunen en vernieuwen van de parken (ondernemers en eigenaren) gericht op een betere toekomst. Dat we samen blijven werken aan de ruimtelijke opgaven rond gebiedsontwikkeling en transformatie. Belangrijk is dat we de verduurzaming van de vakantieparken actief gaan ondersteunen. Daarvoor is een nieuw project gestart, het Park van de Toekomst. Hiermee gaan we samen met de met de parken allerlei initiatieven oppakken rondom onderwerpen als energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de middelen van de Regiodeal Veluwe.

Vragen?
U kunt contact opnemen met Rob van den Hazel, programmamanager Vitale Vakantieparken via 
06 45 62 81 08 of robvandenhazel@vitalevakantieparken.nl.

Van links naar rechts : wethouder Wenzkowski (Apeldoorn), wethouder Nienhuis (Heerde), wethouder Weidema (Ermelo), wethouder Heere (Epe), voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken  Lambooij (tevens Burgemeester Putten), Gedeputeerde Van ’t Hoog (Provincie Gelderland), wethouder Oosterwijk (Barneveld), wethouder Flier (Oldebroek) en wethouder De Pater (Ede).

 

foto decoratief

nieuws

Natuur en vakantieparken: denken vanuit kansen

08-03-2023

Hoe kan een recreatieve ontwikkeling samengaan met versterking van de biodiversiteit? Niet met een 0-effect, maar een plus-effect. We gaan voor een sterkere Veluwe met ruimte voor de natuur en een Veluwse beleving voor gasten.
Lees meer

nieuws: Natuur en vakantieparken: denken vanuit kansen

nieuws

Van één-park-één-plan naar gebiedsontwikkeling

08-03-2023

Naast de bekende aanpak van VVP 'één park, één plan' wordt ook gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. Voor drie gebieden (in gemeenten Apeldoorn, Ermelo en Putten) is dit uitgewerkt in een zogenaamde uitvoeringsstrategie.
Lees meer

nieuws: Van één-park-één-plan naar gebiedsontwikkeling

nieuws

Gezocht: gebiedsregisseur recreatieclusters Veluwe

06-03-2023

Wij zoeken een gebiedsregisseur voor drie recreatieclusters op de Veluwe. Als gebiedsregisseur werk je samen met de gemeente en partijen uit het gebied aan aantrekkelijke toeristische gebieden, uiteraard mét vakantieparken.
Lees meer

nieuws: Gezocht: gebiedsregisseur recreatieclusters Veluwe

nieuws

Zaaien en maaien: terugblik derde bijeenkomst Natuur op je Park

24-02-2023

Donderdag 23 februari was de derde bijeenkomst van de derde ronde van de cursus ‘Natuur op je Park’. De afgelopen weken vonden er al twee bijeenkomsten plaats.
Lees meer

nieuws: Zaaien en maaien: terugblik derde bijeenkomst Natuur op je Park

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.