Skip to content

'Toekomst geven aan tussenland': een blik op een unieke samenwerking

18-04-2023

Vakantieparken hebben jarenlang letterlijk en figuurlijk uit het zicht van de overheden gelegen. We wisten dat ze er waren, maar hoeveel precies en wat zich allemaal afspeelde op de parken was niet scherp in beeld. Totdat problemen zichtbaar werden en actie van de overheden noodzakelijk werd. Op de Veluwe, en daarna ook elders in het land, was het antwoord in 2013 de start van het programma Vitale Vakantieparken. 

Na tien jaar werken aan maatschappelijke vraagstukken is het goed om ook de samenwerking zelf tegen het licht te houden. In het essay met de intrigerende titel ‘Toekomst geven aan tussenland’ kijkt de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur vanuit verschillende perspectieven naar de samenwerking Vitale Vakantieparken. Op welke manier werkt het programma, hoe wordt de problematiek aangepakt welke strategie wordt daarbij gehanteerd en wie heeft er eigenlijk ‘skin in the game’?

Tijdens een lunchbijeenkomst is dit essay gepresenteerd aan een gezelschap van bestuurders en managers van  o.a. het ministerie van BZK, het Waterschap Vallei en Veluwe, Leisure Land, Regio Stedendriehoek, Provincie Gelderland en de 11 samenwerkende gemeenten. Het compliment van Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen van BZK, dat het niet vanzelfsprekend is dat een dergelijke samenwerking bijdraagt aan de nationale agendering, een inspirerend voorbeeld is voor anderen, tastbare resultaten oplevert en na 10 jaar ook zelf nog steeds ‘vitaal’ is, namen we natuurlijk graag in ontvangst.

Unieke samenwerking Vitale Vakantieparken
In 2013 hebben Veluwse gemeenten samen met de provincie Gelderland de handen ineengeslagen om gezamenlijk allerlei vraagstukken aan te pakken die speelden op de meer dan 500 vakantieparken in het gebied. Hard nodig, want hoewel het overgrote deel van de parken tot de nationale top behoort en de gasten er graag en veel verblijven, was er ook een groep van (voormalige) vakantieparken waar het niet goed ging.

‘Achterstandswijken in het groen’ hebben we ze wel genoemd om duidelijk te maken dat hier sprake was van een opeenstapeling aan maatschappelijk problemen vergelijkbaar met wat we in de grote steden tegenkomen. Permanente bewoning, soms in combinatie met schrijnende sociale problematiek. Of bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, problemen op gebied van openbare orde en brandveiligheid, fysieke verloedering en aantasting natuurwaarden.

Duidelijk was dat dit niet meer met een paar gerichte kortlopende projecten kon worden opgelost. En bovendien dat oplossingen niet binnen de kaders van één bestuurslaag te vinden waren. Er moesten veel verschillende beleidsdomeinen betrokken worden en langjarige samenwerking van overheden, eigenaren en ondernemers en gebruikers was noodzakelijk.

#hoedan?
Bij de start in 2013 is bewust gekozen voor een programmatische benadering. De veelheid aan vraagstukken moest immers in onderlinge samenhang bezien en aangepakt worden. Ook is bewust gekozen om de uitvoering op het ‘laagste’ niveau (het park) als focuspunt te nemen. Daar moet immers de verandering plaatsvinden. Het versterken van de uitvoering is dan ook de rode draad van het programma. Dat we daarvoor soms ook in ‘Den Haag’ moesten zijn, dat we abstracte gesprekken over regionale verevening, ketensamenwerking en governance hebben, nemen we voor lief. Maar de centrale vraag was en is ‘hoe dan?’ Wat moet er gebeuren om tot concrete handeling te komen en wat kan het programma daar aan bij dragen? In de afgelopen 10 jaar hebben we veel geleerd van wat er goed is gegaan, maar ook van wat minder goed ging. De NSOB heeft het samenwerkingsverband Vitale Vakantieparken en de vraagstukken waar het programma voor is opgericht indringend bekeken en daarover een zeer lezenswaardig essay geschreven.

Speciale jubileumuitgave
Wij zijn er trots op dat we het essay ‘Toekomst geven aan tussenland’ mogen gebruiken voor een speciale uitgave om het 10-jarig bestaan van het programma te markeren. Auteurs NSOB: Laura Schröer, Martin Schulz en Mark van Twist.

Wilt u de publicatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via: secretariaat@vitalevakantieparken.nl.

 

foto decoratief

nieuws

Werkbezoek minister Bruins Slot in Krachtighuizen

17-04-2023

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ging 17 april op de fiets naar Krachtighuizen in de Gemeente Putten voor een wandeling over het VeluwsBospark en Buitenplaats Putterheijde.
Lees meer

nieuws: Werkbezoek minister Bruins Slot in Krachtighuizen

nieuws

Terugblik: Digitale werkplaats

17-04-2023

Op maandag 17 april was de ‘Digitale werkplaats’ voor vakantieparken op de Veluwe. Tijdens deze bijeenkomst ging het over verschillende digitale thema’s voor vakantieparken.
Lees meer

nieuws: Terugblik: Digitale werkplaats

nieuws

Terugblik: Training gastgericht werken. Hoe doe je dat met behoud van je eigen werkplezier?

24-03-2023

Woensdag 22 maart was de training ‘Gastgericht werken, dat geeft energie!' Eén van de leerpunten van de dag was: hoe werk je zo gastgericht mogelijk en houd je tegelijk plezier in je werk? Openhartig Tijdens de start van de bijeenkomst werd er eerst gekeken naar wat gastvrijheid en gastgerichtheid is.
Lees meer

nieuws: Terugblik: Training gastgericht werken. Hoe doe je dat met behoud van je eigen werkplezier?

nieuws

Uitnodiging: laat je bedrijf groeien door digital marketing

10-03-2023

Digitalisering, waar begin je? Ben jij als ondernemer ervan bewust dat digitalisering de toekomst is, maar worstel je met dit onderwerp? Of wil je weten wat er (nog meer) mogelijk is qua digitalisering voor jouw vakantiepark? Dan is de Digitale Werkplaats Stedendriehoek (DWS) op 17 april iets voor jou!   Het programma Vitale Vakantieparken organiseert samen met Saxion, een werkplaats speciaal voor vakantieparken.
Lees meer

nieuws: Uitnodiging: laat je bedrijf groeien door digital marketing

Door Vitale Vakantieparken weet ik dat ik er niet alleen voorsta. Het is trouwens tweerichtingsverkeer: ik wil graag mijn ervaring delen en een voorbeeld zijn

Ondernemer

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.