Skip to content

Nieuwe Regio Deal toegekend aan Veluwe

09-02-2024 | Nieuws

Het kabinet heeft zich uitgesproken over de vijfde tranche van de Regio Deals. Van de te verdelen € 384,6 miljoen onder verschillende regionale projecten in het land gaat er € 20 miljoen naar de Regio Deal Veluwe.

Op en rondom de Veluwe liggen grote opgaven: verstedelijking, landbouwtransitie, het creëren van een toekomstbestendig buitengebied, duurzame mobiliteit, toekomstbestendige vakantieparken en de sociale vraagstukken die daar liggen. We zien ook grote kansen, juist omdát er in de gebieden rondom de Veluwe veel opgaven samenkomen. Het gegeven dat er zoveel moet gebeuren biedt inwoners en lokale gemeenschappen de kans om zelf invulling te geven aan het gewenste toekomstperspectief. Door tijdig de juiste keuzes te maken, kan een nieuwe balans ontstaan tussen de economische en maatschappelijke waarde van de vrijetijdseconomie, leefbaarheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. De provincie Gelderland, De Veluwe Alliantie en het Programma Vitale Vakantieparken werken samen hard aan deze opgaven.  

Henk Lambooij, voorzitter van het programma Vitale Vakantieparken, ziet de toekenning als “een hele mooie opsteker om de vitaliteit van de vakantieparken te versterken.”

Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland: “Ik ben ontzettend trots en blij met deze investering in Gelderland, en specifiek de Veluwe. We staan voor grote opgaven en deze investeringen van het Rijk helpen ontzettend bij het oppakken van vraagstukken in de regio. De Veluwe is een prachtig en uniek gebied in Nederland. De toekenning van geld door het rijk aan deze Regio Deal is een eerste stap om te zorgen dat onze Veluwe ook in de toekomst een mooi en uniek gebied blijft.”

Willem Bijleveld, voorzitter VeluweAlliantie Veluwe op 1, reageert verheugd op de toekenning: “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die betrokken bij de Veluwe superblij is met deze toekenning. Het is een krachtige impuls voor de duurzame ontwikkeling van het prachtige natuurgebied Veluwe.”

Samenwerking

Met de steun van een Regio Deal kunnen we op korte termijn inspelen op de nieuwe realiteit op de Veluwe (opgaves) én focussen op hoe de vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor deze integrale vraagstukken op en rond de Veluwe (o.a. ontwikkelen gouden randen). De toekenning van deze Regio Deal-aanvraag is ook een erkenning van het grote belang van de Veluwse natuur en cultuur. Een belangrijk gebied voor Nederland, waar we met elkaar voor moeten zorgen.

foto decoratief

nieuws

Terugblik: Stud-E-On met Online Marketing

07-02-2024

Studenten en ondernemers inspireren en lerenOp 7 februari vond de derde editie van de inspirerende werksessie Online Marketing plaats. Programma Vitale Vakantieparken organiseerde dit samen met hogeschool Saxion en mbo-studenten van Aventus.
Lees meer

nieuws: Terugblik: Stud-E-On met Online Marketing

nieuws

Bundelen van krachten

07-02-2024

Robin van Milligen, Green Leisure “In de Energiekring bundelen we de krachten als Veluwse vakantieparken,” aldus Robin van Milligen van de Green Leisure Group.
Lees meer

nieuws: Bundelen van krachten

nieuws

A way of life

06-02-2024

Jos en Hanneke, De Roek “Elke investering die we doen moet een positieve milieu-investering zijn,” vertellen eigenaren Jos van der Panne en Hanneke van den Berg van Bungalowpark en zorgboerderij De Roek.
Lees meer

nieuws: A way of life

nieuws

Cursus Natuur op je park is van start

06-02-2024

In drie bijeenkomsten leren eigenaren van parken hoe de natuurwaarde op het eigen terrein verhoogd kan worden. We waren te gast bij deelnemer Cor Wajer van Campingpark de Vuurkuil in Nunspeet.
Lees meer

nieuws: Cursus Natuur op je park is van start

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.