Huisvesting mensen in kwetsbare positie

Over de hele Veluwe wonen mensen op (voormalige) vakantieparken. Soms tijdelijk, soms permanent. Het gaat om een gevarieerde groep van mensen in een vaak kwetsbare positie. Zij wonen op vakantieparken, omdat zij geen onderdak vinden in het gewone aanbod van woningen en maatschappelijke opvang. 

Alle betrokken partijen (gemeenten, provincie en veiligheidspartners) erkennen dat het vraagstuk veel meer is dan een incidenteel probleem. In 2018 heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden in elf gemeenten op de Veluwe. Hiermee hebben de gemeenten een beter beeld gekregen van de mensen die voor korte of langere tijd op een park verblijven. Voorzichtige schatting is dat 6.000 tot 9.000 mensen op (voormalige) vakantieparken wonen.

Download: Rapport Wonen in de luwte, Een verkennend onderzoek naar bewoning van vakantieparken op de Veluwe

 

Oplossing noodzakelijk

Het programma Vitale Vakantieparken draagt bij aan het vinden van een oplossing voor mensen in een kwetsbare positie. Oplossingen zijn onder andere noodzakelijk om handhavingsacties succesvol te laten zijn. Het tegengaan en voorkomen van uitbuiting is hierbij het uitgangspunt. Tijdelijk gebruik van voormalige vakantieparken voor huisvesting kan overigens ook een verdienmodel zijn voor transformatie.

 

Oneigenlijk gebruik wordt aangepakt

De gemeenten staan het niet recreatieve gebruik van bungalows, chalets, caravans en andere recreatieve accomodaties op vakantieparken in principe niet toe. Er wordt hierop actief gehandhaafd, dit behoudens formeel geregelde uitzonderingssituaties. Hierbij bepalen gemeenten zelf de omvang en inzet van handhavingscapaciteit (lokaal beleid). Hierbij is ook aandacht voor de zorg- en huisvestingsbehoeften van mensen in een kwetsbare positie die nu op de parken wonen.

 

Aanpak Vitale Vakantieparken

Vitale Vakantieparken werkt drie onderdelen van het vraagstuk uit:

  • het in beeld krijgen van de aard en de omvang van het vraagstuk;
  • het ontwikkelen van een passend zorgaanbod;
  • het realiseren van nieuwe vormen van huisvesting.
     
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.